Hidden Agenda

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

כשמישהו אומר שרוצה לעשות כסף האג׳נדה ברורה.

כשמישהו אומר שהוא רוצה את טובת הציבור, לא שזה בהכרח לא נכון, אבל יש לחפש את הכוונה מאחורי הצהרתו.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share