קריאות הומופוביות מיותרעות

משך קריאה כ- 1 דקות

ומותרות

https://www.haaretz.co.il/sport/israel-soccer/1.8564761

דני עמוס מתרעם על קריאות הומופוביות במגרשי הכדורגל. כלפיו.

קריעות מכוערות ומיותרות.
לטעמי, מותרות.

לתפישתי
יש להותיר כל קריאות, במנותק מתוכנן.

לא מכיר ב’הסתה’. אחריות על פגיעה היא על העושה. פיזית.

נתניהו תרם את חלקו לאווירה שתרמה לרצח רבין.
ניתן להתווכח מה עוצם חלקו ברצח.
לדידי, לנתניהו אין כל אשם שכן לא היה מעורב במעשה.

מעשה: פעולה שיכולה להיתפש על ידי תודעה סבירה, בלתי תלויה כ-משנה מציאות.

פגיעה של אחד באחר אמורה להיתפש ככזו בתודעת ‘חיווי תשעים מעלות.’

השפעה על תודעת אחר במלל, שלא בכפייה, שאינה פיזית, שנתונה לפרשנות הסובייקט אינה בבחינת מעשה.

התייחסות לפגיעה רגשית להיות במישור
♠ אסתטי פרטני,
♣ לא אתי, חוקי חברתי מדיני.

כן מכיר את עניין ה’אווירה הציבורית’, ‘שטיפת מוח’, ‘הרעלה המונית’ וכאלה.
ואינני מזלזל בכך.

עם התפתחות הטכנולוגיה, הגבול, קו התפר, ההפרדה, בין פגיעה פיזית נתפשת על ידי תודעה בלתי תלויה, לסובייקטיבית, המטושטש היום, יטושטש אף יותר.

האוסרים בחוק, רגולציה, בפועל, על קריאות הומופוביות

  • לא ברור לי עד כמה מטפלים בנירמול לגיטימיות חברתית של להט”ב,
  • כן ברור לי שאיסור
    • מטפל מהותית: פוגעים בחופש הביטוי,
    • ומעשית: איסור קריאות הופך את הנושא לנקודת מתח, מיותרת.
      לא ברור לי שמקדם את מעמד מי שהאיסור מבקש לקדמו.

ישנן תופעות אנושיות ש-אבולוציונית חברתית, בהלימה, התאמה, סינכרון, קוהרנטיות אכן מתרחשות, כ-טבעונות, צמחונות, ולא נכפות עדיין על פי חוק.

כך, לטעמי, ייטב.

פרקטית, להערכתי

הוקעת ביטויים הומופובים – תסייע,
איסור ביטויים הומופוביים – יעצים.

התייחסות זו אני גוזר לגבי כל מיעוט, או קבוצה מובחנת, ובכלל מול כל אמירה מילולית שאינה במגרת מעשה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך