פגוש פוגייש פגשתי שיח כתחזוק

מוקדש* למתעלי** שיח*** לתחזוקת ערך עצמי****

רואים בשיח עם זולתם***** אינסטרומנט ישיר לתחזוק ערך עצמי נידף******.תופעה קלאסית

בעלי תסמיני שיח מובחנים,
מטים את השיח לספיחת ערך,
או בחינה מתמדת האם ערכם לא נשפט לשלילה.
כך המתקשר איתם נמצא בתפקיד, הוא נמנה על staff,
מאויים שאם לא יספק את הסחורה, השיח יופסק, יתפוצץ והאחריות על התפרצות תהיה על מי שכשל לנפק את מה שלשמו מתקיים השיח.

 


* אחאנא”ר שכמותי, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
מין מחוות של בעלי מכניקת מחשבה קונסרבטיבית שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית.
שיהיה.

** מתעלי – אלה אשר מסבים את השיח בצטרה מובחנת לכיוון מסויים.

*** שיח – תקשורת בינאישית בקונפיגורציה מורכבת של מסרים שמכילים רבדים של אי־הסכמות, בירורים, טיפול בפענוח מסרים.

**** תחזוקת ערך עצמי – שיח שאמור להניב תוצרי ספיחת ערך חיובי למתעל, או בחינת האם ישנו איום של קבלת מסר שלילי מפחית ערך למקבל אותם שמתאפיין בנידפות****** ערכית.

***** זולתם – עם מי שהם באים איתם במגע. עם זאת, מכיוון שאני הוא המתאר את התופעה, האם ייתכן ש’אני מתמיר תעוקה פרסונלית לאידיאולגיה אוניברסלית’, וזו בעצם, תופעה של פרסונות מסויימות, מולי?

****** נידפת – נידפות הביטחון העצמי מתבטאת ב

  1. בתרשים זרימה אינסטינקטיבי חיוויים חיצוניים עוברים בשלב ראשוני של עיבוד קליטת גירוי חיצוני בשאלה:
    מפחיתים ערכי?
  2. וולונטרית, מייחסים לחיוויים תפישתיים חיצוניים אחיזה בתפישת ביטחונם העצמי, רגישות גבוהה לחיוויים חיצוניים שמטלטלים אותם בעצימות גבוהה,
  3. כשאם יש מכלול אמפליטודה מאפיין, רובו נמצא מתחת לקו האפס האדיש, מיעוטו מעל, כמאפיין – כלומר בצד הרצון לספוח באופן מתמיד ערך חיובי מחיווי חיצוני, רוב הזמן והתשומות המתקבלות הן שליליות.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share