פגוש פוגייש פגשתי בוראי נרטיבים כמגננה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש* לבוראי** נרטיב*** התרחשותי***מתוך מצוקה רגשית*****, כמגננה****** בחוסר־אונים*******

מצבים בהם פרסונה משקרת, בודה, מעוותת, מותחת אחד או יותר ממרכיבי מציאות וזאת במטרה להתגונן מפני תפישתה באופן נמוך ושונה ממה שהייתה רוצה להיתפש אצל אחר, ומתוך כך, אצל עצמה.

 


* אחאנא”ר שכמותי, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
מין מחוות של בעלי מכניקת מחשבה קונסרבטיבית שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית.
שיהיה.

** בוראֵי – בריאה, יצירה יש מאיין. ללא אחיזה מקדמית במציאות משותפת ליישויות אחרות.
הם ממציאים, משקרים, יוצרים התייחסות למשהו שלא היה.
לא יודע האם בדיון זה הוא על פי־רוב במודע או שלא.

*** נרטיב – הסבר ערכי למאורעות עבר.
בשונה מהיסטוריה שמטפלת בתיעוד מאורעות שהיו בעבר, הסברים רציונליים להם, שיהוו בסיס לפרשנות עתידית,
נרטיב הוא מתיחת מאורעות באופן שישירת את האג’נדה של הבורא אותן או המשתמש בהן.

**** התרחשותי – ההתייחסות עוסקת במצב מסויים, משתנה, כשדפוס הפעילות של הפרסונה יציב, אופייני.

***** מצוקה רגשית – ניתן לומר על כל מצוקה שהיא רגשית, כרפלקציה או כאקסטנציה גם למצב חיצוני ריאלי מובחן.
הכוונה כאן, למצב רגשי, שליבתו רגשית תפישתית.
האירוע מסב לסובייקט אי־נוחות רגשית מופגנת, שמהווה מניע, טריגר, להתנהגות הנידונה.

****** כמגננה – אופן ההתנהגות, בריאת הנרטיב, הוא הפעולה האופיינית של הסובייקט להתמודד עם אי־הנוחות של הסיטואציה.

******* בחוסר־אונים – במצבים כאלה, אני ממתג בין חוסר אונים ממצוקת הבדאי לבין האגרסיה שאני מפגין מול הפשע הנורא – משחקים לי בתפישת המציאות, אונס תודעתי.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share