אוסף דימויים על נושא מסוים, כפנינים מושחלות על צמיד. שילוב של צורייף משחיל ו-צרכן עונייד.

נרטיב, סִיפֶּר

נראטיב, אחיזה

פרשנות על התרחשות, שתכליתה תחזוק ערכי חיובי את המשתמש.

סִיפֶּר: הסבר על מאורעות, המצדיק אידיאולוגיה ותפישת ערך עכשווית. הנראטיב אינו מטפל בעובדות אלא בפרשנותן הערכית של העוסק בנרטיב.

נרטיב נפוץ ככלי בשיח פוליטי, קולקטיבי, הזדהותי.
עם זאת, רווח גם בשימוש אישי.

הסיפר קרוב דיו להתרחשות הנחווית על ידי השומע
עד כדי בהירות, שהטיפול הנרטיבי אכן עסק בסיטואציה הנקובה,
ובה בעת, עם זאת,
הנראטיב רחוק, מעוות, טעון היגדים ערכיים מכדי להיחשב תיעוד עובדות 'היסטוריות'.

נראטיב נוצר על בסיס חוויה לה היו שותפים יותר מתודעה אחת.
בסיפר שזורים אלמנטים עיקריים בגרעין החווייתי התודעתי המשותף, שעוותו, הועצמו/ נחלשו/ הועלמו/ הוטו/ הוסטו הוטעו/ נמתחו כדי שהמסקנה המתבקשת על ידי הנחשפים אליה תשרת תפישתית את נַפָּק הנראטיב.

קיום הנראטיב הוא טיפול ערכי של מחבר הנרטיב, וכן של המפיץ הסיפק, ב-

  • תודעתו שלו,
  • תודעת השומע.

על ציר זמן נראטיב מקרה מסוים עשוי להתעדכן דינמית על פי

  • צורך מקומי,
  • תפישת ערך נשאפת בעת נתונה,
  • התאמה לקהל שומעים.

אֶטְיוֹלוֹגְיָה

'תורת/ מערך הסיבות', עוסק בחקר סיבות, גורמים ומקורות שהביאו להיות תופעה כלשהי, ברפואה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, תאולוגיה, קרימינולוגיה.

אטיולוגיה מחפשת את ה'סיבה-תוצאה', בהנחה שלכל תופעה במציאות קדמה סיבה שחוללה אותה. הקשר סיבה-מסוּבב היא הנחה העומדת בבסיס המחקר המדעי.

מחקר אטיולוגי עוסק בסיבות למחלות, פתולוגיות, שינויים סוציואקנומיים, מאורעות היסטוריים, מנהגים, שמות, טקסים, וכן לאה על פי הדיסציפלינה אליה מקושר.

נראטיב – ערך

בשונה מאטיולוגיה, נרטיב הוא הסבר נטול יושר אינטלקטואלי, שאינו ניתן לא לאישוש ולא להפרכה. תכליתו לטפל בתחושת הערך של מי שהמציא, מפיץ או צורך אותו.

הפרכה

לא ניתן להפריך נרטיב,
שכן,
נרטיב אינו עוסק בעובדות,
אלא בערכים
שהעושה בו שימוש רוצה לייחס לעצמו.

אליגורית

ניתן להתייחס לנראטיב כאל
אוסף דימויים
על נושא מסוים,
קשורים כאבני חן מושחלות על צמיד,
היוצרות תפישת מציאות אחרת.

שילוב של
צורף משחיל,
ו-צרכן עונד –
זה הקושר מאורעות באופן מסוים, המשרת את ערכיו המקדמיים,
ומי שמקבל אותם, ששואף לצרוך ערך.

פרקטית

תאכלעס, באמת?

נוכל מודע
או אידיוט מובל
המלעיט אחר/ים רעב/ים בשיט.

Share

השאר תגובה