אוסף דימויים על נושא מסוים, כפנינים מושחלות על צמיד. שילוב של צורייף משחיל ו-צרכן עונייד.

נרטיב

הגדרה

בהקשר פוליטי, בדרך כלל-

נראטיב: הסבר על מאורעות עבר שמצדיק אידיאולוגיה עכשווית של המסביר.

אוסף דימויים
על נושא מסוים,
קשורים כאבני חן מושחלות על צמיד.

שילוב של
צורף משחיל,
ו-צרכן עונייד,

מי שקושר את המאורעות באופו מסוים,
ומי שמקבל אותם.

Share

השאר תגובה