נראטיב, אחיזה

פרשנות על התרחשות, שתכליתה תחזוק ערכי חיובי את המשתמש.

סִיפֶּר: הסבר על מאורעות, המצדיק אידיאולוגיה ותפישת ערך עכשווית. הנראטיב אינו מטפל בעובדות אלא בפרשנותן הערכית של העוסק בנרטיב.

נרטיב נָפוץ ככלי בשיח פוליטי, קולקטיבי, הזדהותי.
עם זאת, רווֶח גם בשימוש אישי.

הסיפר קרוב דיו להתרחשות הנחווית על ידי השומע
עד כדי בהירות,
שהטיפול הנרטיבי אכן עסק בסיטואציה הנקובה,
ובה בעת,
ועם זאת,
הנראטיב רחוק, מעָוֶות, טעון היגדים ערכיים מכדי להיחשב תיעוד עובדות ‘היסטוריות’.
תפקיד נראטיב הוא ליצור ‘סדר מארגן’ ערכית את מרכיבי ההתרחשות באופן שתואם את תפישות יוצריו, מפיציו וצרכניו.

נראטיב נוצר על בסיס חוויה לה היו שותפים יותר מתודעה אחת.
בסיפר שזורים אלמנטים עיקריים בגרעין החווייתי התודעתי המשותף, שעוותו/ הועצמו/ נחלשו/ הועלמו/ הוטו/ הוסטו/ הוטעו/ נמתחו כדי שהמסקנה המתבקשת על ידי הנחשפים לנראטיב ישרתו תפישתית את נַפָּק הנראטיב ערכית.

קיום נראטיב הוא טיפול ערכי של מחבר הנרטיב, וכן של מפיץ הסיפר

  • בתודעתו שלו,
  • בתודעת הנחשף לנרטיב.

על ציר זמן, נראטיב בנושא התרחשות מסוימת עשוי להתעדכן דינמית על פי

  • צורך מקומי,
  • זמני,
  • תפישת ערך נשאפת בעת נתונה במועד מסוים ומשתנה,
  • התאמה לקהל שומעים.

אֶטְיוֹלוֹגְיָה

‘תורת/ מערך הסיבות’, עוסק בחקר סיבות, גורמים ומקורות שהביאו להיות תופעה כלשהי, ברפואה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, היסטוריה, ארכיאולוגיה, תאולוגיה, קרימינולוגיה.

אטיולוגיה מחפשת את ה’סיבה-תוצאה’, בהנחה, שלכל תופעה במציאות קדמה סיבה שחוללה אותה. הקשר סיבה-מסוּבב היא הנחה העומדת בבסיס המחקר המדעי.

מחקר אטיולוגי עוסק בסיבות למחלות, פתולוגיות, שינויים סוציואקנומיים, מאורעות היסטוריים, מנהגים, שמות, טקסים, וכן הלאה על פי הדיסציפלינה אליה מקושר.

נראטיב – ערך

בשונה מאטיולוגיה, נרטיב הוא הסבר נטול יושר אינטלקטואלי, שאינו ניתן לא לאישוש ולא להפרכה. תכליתו – טיפול בתחושת ערך של מי שהמציא, מפיץ או צורך אותו.

הפרכה

לא ניתן להפריך נרטיב,
שכן,
נרטיב אינו עוסק בעובדות,
אלא בערכים,
שהעושה בו שימוש שואף לייחס לעצמו.

אליגורית

ניתן להתייחס לנראטיב כאל
אוסף דימויים
על נושא מסוים,
קשורים כאבני חן מושחלות על צמיד,
היוצרות תפישת מציאות אחרת.

שילוב של
צורף משחיל,
ו-צרכן עונד –
זה הקושר מאורעות באופן מסוים, המשרת את ערכיו המקדמיים,
ומי שמקבל אותם, ששואף לצרוך ערך.

פרקטית

תאכלעס, באמת?

מי שבא מקווץ’ אישיותי, שמטפל באופן מתמיד בתפישת ביטחון נידפת – מייצר נרטיבים כתחליף הסברים, לעצמו באמצעות אחרים,
נוכל מודע – יוצר נראטיב, המלעיט אחר/ים בניסיון להטות התנהגות לכיוון הרצוי לו,
או אידיוט מובל – צורך הסיפר, הרעב/ים לשִיט.

Share

Join the Conversation

2 Comments

השאר תגובה