פגוש פוגייש פגשתי – סופחי תשומות מתגוננות מטובין נכפה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מוקדש*1 לסופחי*2 אנרגיה*3 מתגוננת*4 מטובם*5, בתרעומת*6

פרות כופות יניקה על עגלים מתנגדים,
מוכר?

מזווית המתגונן:

מצב בו פרסונה משקיעה תשומות תודעתיות ורגשיות
להתגונן מפני בעל סמכות שמנסה לכפות עליה טובין.

בעל סמכות – מי שמתוייג גבוה יותר ביחסים היררכיים המכילים דומיננטיות מובנית כ-הורות, בכירות, גיל, מעמד, תפקיד. בעל הסמכות חמוש במעמדו א־פריורית:

  • הן בהיות הטובין ברשותו,
  • והן רגשית בהיותו על תקן ‘מיטיב’.

ניתן לייחס לניסיון של מיטיב לכפות (הרעפת הצעת) הטבה על מוטב
לרצונה העז והכן של הדמות המיטיבה להשפיע חיובית על מוטב יקר וחשוב לה,
וזאת על בסיס יחסי היררכיה מודעת בין הדמויות.

או,

ש (אולי ובעצם) המיטיב מטפל ישירות בעצמו; בהטיותיו, העדפותיו, רגשותיו, צרכיו, בתחזוקתו הרגשית, בתפישת הערך העצמית שלו, וזאת באמצעות המוטב, תוך התעלמות מרובד הכפייה וזאת בשל יחסי הסמכות המובנים המכילים מקדמית את ההכרה ב’דאגתו החיובית’ למוטב.

הסמכות מתבטאת בכך שמיטיב, בעל הטובין המציע,
אוחז א־פריורית את המצב והלגיטימציה להיטיב,
כשהמוטב מוגבל ביכולת לסרב.
(‘אסירות תודה’.)

במצב זה, מוטב מתגונן מגיר אנרגיה

  • מעצם התמודדות שוללת עם סמכות היררכית,
  • בוויתור על טובין מוצע,
  • בהשלכה על העתיד – האם לאור אירוע ההתגוננות הדוחה את ההצעה, יוצע או תמנע הצעה של טובין אחר,
  • האם לאור ההתמודדות תוחל סנקציה עתידית על המתגונן
    • רגשית,
    • או אפילו ריאלית.

האם יש לך שם, מושג, לתופעת עגל, שמתגונן מכפיית אימו להניקו?


*1 מוקדשאחאנא”ר שכמוני, מעולם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט; מין מחוות של שמרנים חובבי מלל מרהיב שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית. שיהיה.
*2 ספיחה – פעולה כונסת רכיבים ריאליים או רעיוניים.
*3 אנרגיה – גודל שנשמר במערכת סגורה. במעבר מתצורה אנרגטית אחת לאחרת חלים שינויים במערכת ריאלית או רעיונית.
*4 התגוננות – הקצאת משאבי מנע.
*5 טובין – רכיבים ריאליים או רעיוניים רצויים.
*6 תרעומת – שלא לנקוט ב’כעס’, התייחסות רגשית שוללת. 

Share

One thought on “פגוש פוגייש פגשתי – סופחי תשומות מתגוננות מטובין נכפה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share