פגוש פוגייש פגשתי מוכיחי פרדיגמות (אמוניים)

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מוקדש* למתייחסים2* לחיוויי3* מציאות4* ככלי5* להוכיח6פרדיגמות7מקדמיות8*

זו אחיזה תודעתית לאמוניות, הלא כן?

התניה להסתכלות על חיוויי החיים המזומנים לפרט,
כהוכחה להנחה שנוסחה בעבר מחוץ להקשר של הסוגיה הנדונה.

   


  * מוקדש – אחאנא”ר שכמוני, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
  מין מחוות של קונסרבטיבים שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית.
  שיהיה.

  2* למתייחסים – מקצים משאבי קליטה, בחינה, הערכה ותקשור לסוגיה, לצורכי הבנה וקביעת עמדה כלפיה.

  3* לחיוויי (בהקשר מציאות) – היבט נתפש על ידי אחד מהחושים מעובד תודעתית, ניתן לתמלול ותקשור לתודעה אחרת.

  4* מציאות – מה שנתפש בתודעה כגירוי באמצעות חוש אחד או יותר, מעובד עצמאית,
  ויכול להיתפש באופן דומה על ידי לפחות תודעה נוספת אחרת.

  5* ככלי – אמצעי משפיע על אובייקט לפי כוונת המפעיל שלו, סובייקט.

  6* להוכיח – להראות לתודעה ממצאים שהיא תאשר את כוונתו המקדמית של המנסה להוכיח.

  7* פרדיגמה – צבר מובחן של הנחות מקדמיות, אִתן תודעה תופשת, מתייחסת לאובייקט או לרעיון.

  8* מקדמיות (בהקשר לפרדיגמה) – ניסוח הנחות לפני וללא קשר לסוגיה המסוימת הנידונה.

  Share

  הערות? אשמח לתגובתך

  Share