הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אמפתיה

תמלול הבנת סובייקט בחשיפתו לתחושת סובייקט אחר, לרוב (לא רק) למצוקה.

לרוב, עוצמת המצוקה של החווה גדולה מזו של המזדהה.

ההזדהות היא כלפי פרסונה אהודה
או בעקבות יחס לגורמי מצוקה.

הזדהות מתעצמת עם ריבוי ביטויי מצוקה,
או ברגישות רבה לגורם מסוים.

אמפתיה לסובייקט אחר מהווה כלי הישרדות חברתי.
חוסר יכולת הזדהות – לקות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

2 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות”

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d