הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות רגשית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אמפתיה

הבנה של פרט את התחושות של אחר (לרוב אך לא רק) במצוקה, והבעת השתתפות מקלה.

ההזדהות מתעצמת כלפי פרט אהוד
או ברגישות רבה לגורמי המצוקה.

עוצמת המצוקה של החווה גדולה, לרוב, מזו של המזדהה.

אמפתיה לסובייקט אחר מהווה כלי חברתי.
חוסר יכולת הזדהות – לקות; פסיכופתיות, סכיזואידיות, אינסטרומנטליות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share