אז זהו, שלא. 'אלימות מילולית', כ'טוהר הנשק' = אוקסימורון. אלימות היא מעשה, כולל מניעת דיבור.

אלימות מילולית וכמעט

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אלימות היא פעולה מובחנת;

הפעלת כוח נוגדת ריבונות אחר.

הפעלת הכוח היא פיזית.

הפעלת כוח שאינו פיזי אינו אלימות;
הוא בבחינת מניפולציה.

אלימות מילולית

אלימות מילולית הוא ביטוי רווח.

אינני מבין את הביטוי.
את משמעותו.

את החיווי – אני מבין;
אני מבין שיש המעידים שחוו אלימות מילולית, בעיקר כלפי עצמם.

עדותם זו,
עם לעתים מלוא עד כלל לא, אמפתיה אליהם,
איננה עומדת עם אבחנתי את מהות המושג ‘אלימות מילולית’.’אלימות מילולית’, במובן הפרדוקסלי, ריבוע המעגל’ ‘רעם השקט’, ‘קדושת הנשק’ והדומים להם, ביטויים טעונים המעידים על התרגשות בעליהם.
אלימות אמורה להיבחן אובייקטיבית, במובן שתודעה בלתי תלויה תבחין בפעולה אלימה.

אם יאמרו לי, עלי,
קטן, שמיין, קירייח, עם רייח רע מהפה,
זו אלימות? כלפיי?
וזו כמובן, איננה בבחינת הוכחה, שכן אני מסכים עם הנאמר עלי – אינני דוגמא לדבר.

אינני מתייחס למלל, פלטפורמה להעברת תוכן כאלימות,
לא כלפיי, לא כשבוחנים כלפי אחרים וממילא, לא כשאני נוקט במלל כלשהו,
שכן אין מרכיב מעשה, פעולה, שינוי ריאלי אובייקטיבי במרכיב מציאותי, שנתפש על ידי תודעה בלתי תלויה אחרת.

ועם זאת האחר נעלב, נפגע…

אינני רוצה, לא מוכן, ובעצם לא יודע,
לקחת אחריות על תודעת אחר.

לא מתכוון להיות חלק מההגנה על נידפות תחושת ערך של אחר,
שמצער ככל שיהיה,
וולונטרית רואה, שומע, קורא, חש
שתוכן, מלל – אלמנטים שאינם חודרים למרחב פיזי, כלומר אין בהם פעולה, אלא רק התכתבות עם תפישה תודעתית אוטונומית של אחר כאלימות.

אם אחר, רגיש, ממנף מלל נגטיבי כלפי עצמו כהפחתת ערך –
בוחר במודע או שלא, להפחית לעצמו ערך מסיבותיו המצויינות/ גרועות, לעצמו,
אינני מתכוון לקחת על כך כל אחריות.

אולי, לעתים, מעט, אם מאתר סיטואציה ממין זו, להתחשב.

התחשבות זו,
כשלעצמה,
היא התנשאות ותיוג האחר כ’חלש’, שכן משמעות ההתחשבות היא, שה’מתחשב’ , מייחס לאחר חולשה בכך שאינו צייחס לו לעמוד בתוכן המלל האותנטי שהמתחשב חושב עליו, ובוחר למנוע את ביטוייה הפומבי.

קטיעה תקשורת

קטיעת תקשורת אחר
היא פעולה טרום אלימה,
גם אם הקוטע חמוש ברציונל מנוסח היטב.

בדרך כלל, קטיעה היא תגובה מתגוננת מהמשך התקשורת הקודמת.
מטרת הקטיעה היא לעצור תקשורת.
בדרך כלל מתוך מצוקה רגשית מובהקת

אם ‘אלימות מתחילה היכן שנגמרות המלים’,
הקוטע סימן שהמלים נגמרו לו.

קטיעה, הנעשית תוך מניעה פיזית מאחר לתקשר, היא מעשה אלים,
שכן זהו מעשה וכניסה למרחב ריבוני של אחר.

 


אלימות מילולית

Share

3 תגובות בנושא “אלימות מילולית וכמעט”

הערות? אשמח לתגובתך

Share