גילוי עריות בין בגירים בהסכמה – תפישתי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אין להתערב ביחסים בין בגירים בהסכמה

אני שולל לגיטימיות התערבות של חברה בה אני רוצה לחיות, להתערב ולמנוע מעשים בין בגירים בהסכמה שלא פוגעים בסביבתם.

זה לא שחותר לליברליות כערך.

אלא שנמנע מפגיעה בערך חרות הפרט,
גם אם הוא מיעוט,
וגם אם מעשהו לא תואם את טעמיי
ואף נוגד את העדפותיי,
אך נעשה בהסכמה בין הבגירים המשתתפים ולא פוגע בסביבה.

הסתייגויות

הסכמה

יש חשש שפרטים חלשים יהיו קורבנות שיאולצו להסכים תוך זיוף הסכמה.

עם הבעייתיות שבכך, זה אתגר דומה למין בין בגירים ללא בגירים.

פגמי לידה מגילוי עריות

(כנראה) שהניסיון אומר שצאצאים בגילוי עריות מעלה סיכוי של פגמים מולדים.
אולי (גם) לכן המדינה מתנגדת אקטיבית, שלא יפול עליה הנטל.

  • אין לי ידע מה המשמעות הכמותית,
  • המשמעות הפרקטית על פרטים העוסקים ברבייה מסוג זה חזקה יותר, והם הלוקחים את הסיכון הגדול יותר, אמור להיות נקודת רי-קונסידריישן עבורם,
  • אני כפרט בחברה לוקח על החברה שנמנה עליה לטפל גם במי שלא יכול לדאוג לעצמו ממגוון סיבות, כולל מסיבות של גילוי עריות הוריו.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share