עירוי גלויות בין מסכימים בהגברה – תפישתי

משך קריאה כ־ 1 דקות

לחברה אין מקום להתערב ליחסים בין בגירים בהסכמה.

זה לא רוצה לאפשר התערבות כזו,
זה ששולל אפשרות לגיטימית של חברה בה אני רוצה לחיות, להתערב ולמנוע מעשים בין בגירים בהסכמה שלא פוגעים בסביבתם.

זה לא שחותר לליברליות כערך.
זה שנמנע מפגיעה בערך חרות של פרט,
גם אם הוא מיעוט,
וגם אם מעשהו לא תואם את טעמיי
ואף נוגד את העדפותיי,
אך נעשה בהסכמה בין הבגירים המשתתפים ולא פוגע בסביבה.

לגבי החשש מהולדת פגומים גנטית:

  • אין לי ידע מה המשמעות הכמותית,
  • המשמעות הפרקטית על פרטים העוסקים ברבייה מסוג זה חזקה יותר, והם הלוקחים את הסיכון הגדול יותר, אמור להיות נקודת רי-קונסידריישן עבורם,
  • אני כפרט בחברה לוקח על החברה שנמנה עליה לטפל גם במי שלא יכול לדאוג לעצמו ממגוון סיבות, כולל מסיבות של גילוי עריות הוריו.
Share

הערות? אשמח לתגובתך