אליטה

משך הקריאה: 4 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אליטיזם – אחיזה תודעתית

צֶבֶר אנשים נתפש, מאופיין כלכלית, השכלתית, מקצועית – שפרטים אחרים שואפים להשתייך אליהן ולנכס לעצמן את הזכויות והמותרות – הכלכליות והחברתיות מעמדיות, המיוחסות לאליטה.

אליטה‘, בדומה ל’אמנות’, ‘שוחד’, ‘זנות’ הוא מושג אמורפי, נתון לדיון, ויכוח תפישתי, ריבוי הגדרות על מהו, מי נכלל בו, מי לא, ומהו גבולותיו.

ייצוג

אליטה הוא ייצוג תפישתי של קבוצת אנשים בחברה.

ככזה, בשל אמורפיות המושג, ביישום הייצוג ייתכנו שונויות בתפישות אליטה בין מי שבוחן את המושג.

תפישה

שם קיבוצי לצבר פרטים הנתפש כמי שיש לו נגישות, השפעה, על משאבי הכלל באופן גדול יותר מחלקו היחסי בה, בשני מישורים:

 • בעל נגישות, שליטה, על משאבים רבים, נתפשים כממון, השפעה,
 • מוביל מגמות ותהליכים חברתיים,

כשהפרט השייך לאליטה נתפש כמי שההמון – מי שאינו חלק מהאליטה, נמצא בעמדה נחותה משלו.

כתוצר לוואי להיווצרות קהילות, נוצרו מעמדות.
חברי קהילה

 • עשירים יחסית,
 • מקורבים לשלטון,
 • מי שבתפקידם מטפלים בחברי קהילה אחרים בעמדות בכירות,
 • נהנים ממוסדות השלטון,
 • נמלטים מחיי עבודה מפרכת שמפרנסת בקושי את בעליה,

זכו לחיים נוחים יותר, ולפריבילגיות, להלן אליטה.

כך, אליטה היא מי שרוב האוכלוסייה היה שואף להיות בעליהן של הטובין החברתיים כלכליים שפרטי האליטה זוכים להם.

בעבר

מסורתית, בעידן טרום מוביליות חברתית, פרטים נולדו לאליטה ומתו משוייכים אליה.
שליט המבנה החברתי – הפרסונה החזקה, הורישה את מעמדו לצאצאיו, שאם ניחנו בכישוריו במציאות בה הם חיו, הצליחו לשמור את הנגישות לטובין כלכליים, והשפעה חברתית.
או שלא, ונטמעו בהמון.

בעידן המודרני

בשל המוביליות החברתית
תוצר הנגשת משאבי הידע בעקבות התפתחות אמצעי התקשורת על מצע טכנולוגי,
הנגישות לנכסים כלכליים בעקבות קרבה לתוצרים שאינם ברי קיימא,
היכולת להשפיע באמצעות הנגישות התקשורתית,
גרמה להשתייכות לאליטה להיות דינמית, איסטנט, פריצה מיידית אליה, קצרת מועד, עם תאריך תפוגה, שכן לא נשענת על כניסה אוטומטית בשל ייחוס משפחתי לאצולה שלטונית, או גנטיקה משמרת.

מוביליות

[לתפישתי] לא תיתכן חברה שיוויונית בלא שחלק קטן מחבריה ייתפשו כמי שיש להם נגישות גבוהה יותר למשאבים.

 • האליטה איננה אטומה; היא חדירה, ניתן להיכנס אליה,
 • הכניסה לאליטה היא של פרט בחברה, משפחתו,
 • אין שינוי סטטוס של מגזר גדול בחברה להיות אליטה – שכן ההתייחסות היא לפרטים
  [לכן אגב, מי שאומר שהמגזר הדתי לאומי מתנחלי הוא אליטה חדשה, הוא סוג של חיווי שפרטים הולכים ורבים תופשים עמדות במעוזים אליטיסטיים שבעבר לא היו בהם. כך, מורה מתנחל שייך לאליטה בה במידה שמורה בפריפריה שייך אליה – אין לו נגישות למשאבים או להשפעה.]
 • מי שנכנס אליה, נכנס זמנית, עם מועד תפוגה-
  יודר ממנה עם הסיבה שנכנס אליה תאבד את צידוקה. כך יגבר הסיכוי שהמוביליות עם האמפליטודה הגבוהה שאפשרה להימנות על אליטה, תהיה זמנית ותחשוף את פן התדירות- השינוי המהיר שיסביר את איבוד זיכיונו הזמני, של החבר באליטה, להימנות עליה.
 • אליטה תמיד קיימת. ב’ניתוץ אליטות’ כוונה להחליף קיימות באחרות.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share