בחינת נושא, ערכית, במנותק ממעורבות אישית, אינטרסנטית או רגשית, של הבוחן

בין יושר ליושר אינטלקטואלי

משך הקריאה: 6 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

העדר יושר אינטלקטואלי

לפני שאשקר לאחרים,
רוצה לדעת האם אני משקר לעצמי.
[או לפחות לשאול את עצמי האם אני עושה זאת.]

בעוד שאני יכול, עלול, לשקר לאחרים בנסיבות שונות ומשתנות
– בפיתוי למקסם רווח או מחשש להפסד –
אין סיטואציה, סיבה, תנאי, מקום או זמן, שאני רוצה לשקר לעצמי.

“יושר אינטלקטואלי נדיר,
לא בשל מחסור בו,
אלא, כי אין לו ביקוש.”

הבחנה בין יושר ליושר אינטלקטואלי?

הבחנה
יושר יושר אינטלקטואלי
בצמצום מחוייך, בחיוך מצומצם
אמת, שקר. נכון, לא נכון. התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית.
אחיזה תודעתית, שלא לומר ‘הגדרה’
יושר יושר אינטלקטואלי
התייחסות למידע כמית או נחווה, כהווייתו ללא הטייה, באופן שתודעה זרה לזו המתייחסת עשויה לאוששו או להפריכו. מתן הסבר לאירוע, בכוונה להיות חף מהטייה ערכית של המסביר.
העברת מידע שיש למעביר
ללא מניפולציה או שינוי מהאופן שתודעה בלתי תלויה הייתה תופשת את המידע. בכוונת מכוון – נתון לבקרת אחר – להימנע מטיפול בהיבט ערכי שקשור למסביר.
תיווך מציאות מפרסונה אחת לאחרת כאשר הפרסונה המתווכת את המידע
מתכוונת להעביר את התייחסותה למציאות נתפשת
באופן שהפרסונה המקבלת עשויה לזהות את אותו היבט מציאות עצמונית.
מעבירה את התייחסותה לתוצרי עיבוד המידע על המציאות באופן שפרסונה אחרת, שאינה קשורה להווייה, אינה מאתרת הטיית הסבר לתפישה ערכית של המחווה את תפישתו.
קושי, חולשה
מידע שניתן לאישוש או הפרכה, בנחרצות ובקלות יחסית. העברת תפישה, כל תפישה, תיחשד תמידית, אינהרנטית, כ’סובייקטיבית’, תלוית עמדת המעביר, כנטולת יושר אינטלקטואלי.
הופכי
העברת מידע שגוי, במכוון. שקר או מתיחת בסיס אמת ל-לא אמת. העברת תפישה תלוית עמדת המעביר, מקדמת תפישה ערכית של המחווה.
סיבה לעוות
רווח ריאלי, מיידי, נתפש, חשש, מודע: טיפול בהטמעה או מיצוק תפישת עולם, שמתווכת רווח ריאלי, מיידי, נתפש.
לא מודע: כל חיווי הוא בעצם ‘סובייקטיבי’, שייתכן ונועד לקדם תפישת ערך עצמי של מבטאו.
הבחנה
העברת מידע,
באמצעות מי שיודע
שהמידע שגוי
לאחר.
העברת תפישה רעיונית
באמצעות מי
שתפישתו מוטה לתפישת הסתכלותו ומקדמת את עמדתו,
כאשר אם המעביר היה בעמדה אחרת, תפישתו הייתה שונה.
עבירה
על שקרים מסוימים ניתן להכניס לכלא. חוסר יושר אינטלקטואלי אינו עבירה פלילית.
אני עוין יותר.
תפוצה
יש מעט יותר שקרנים מנטולי יושר אינטלקטואלי, שכן מוסרית שקר נתפש כירוד, מצריך סיכון ואומץ. כל אמירה עלולה להישפט כ’נטולת יושר אינטלקטואלי’, בין אם במודע או שלא.
פגוש פוגייש פגשתי
מי שמעוותים את המציאות בחוסר יושר. מי שמקפידים לדבוק ביושר, ואין להם הערכה לרבותא שהם עשויים לספוח מיושר אינטלקטואלי.
פתולוגיה
מעוותים, מותחי, בודי מציאות ניתנת לאישוש הפרכה. שתפישת המציאות שלהם, חסך או קוועץ’ אישיותי מנחה אותם לייצר תובנות שמטפלות בתחושת ערך.

קו ההפרדה

עץ או פאלי
יושר אינטלקטואלי

ח”כ משה ארבל, ש”ס, התארח אצל דקל לוינסון, 17/6/2021, ציין שבממשלות עבר הגיעו להסכמה שבחודש ראשון ‘לא תהיה חקיקה פרטית’. כעת הוא רוצה להגיש בג”צ על ההתנהלות הבריונית שלא מאפשרת להגיש הצעות חוק פרטיות.

איך מסתדר?

משה ארבל אומר שבתפקידו כקואליציה לפעול בצורה מסוימת וכאופוזיציה להתנגד לפעולות הקואליציה.

התוכלו לומר, האם ח”כ ארבל מדגמן יושר אינטלקטואלי בהתהפכותו בפוזיציה, או בכנות הסברו על תפקידו?

איזה קו?

לא רואה קו.

אולי,
שחוסר יושר אינטלקטואלי, מכיוון שעיקרו הוא עיבוד תודעתי פנימי,
נעשה עם רמת מודעות מופחתת, ולכן נסלחת?

שקר נתפש כעבירה חמורה יותר.

לשקר יש צורך באומץ, נטילת סיכון, אימת מבוכת תפיסת השקר על ידי גורם חיצוני.
שקר אינטלקטואלי הוא נורמה חברתית מקובלת, מעוגנת, ממסדית.

depends_upon_situation

“אני עובד בשביל האמת שלי, או האמת הכללית.
לא יודע, אני מניח שיש הבדל ביניהן”

אברי גלעד, “ליידי גלובס”
מוסף הארץ 11 בדצמבר 2015, עמוד 14

אישית

אני עויין יותר, העדר יושר אינטלקטואלי.

הניסיון לשחק ישירות בתודעה,
(אי) היכולת להוכיח העדר יושר אינטלקטואלי,
חמור יותר, עבורי, מאשר לעוות את המציאות כמתווכת לתודעה.

משטרים עוסקים בעיוות תודעה,
במובהק משטרים קונסרבטיביים יותר – כשבסיסם:
סנטימנט, אמוני, לאומני, שימור התכנסות הזדהותי, היררכיה, סמכותנות, רהב, מלל, סמלים וטקסים, אלה כרים פוריים למניפולציות תודעתיות מקדמות אג’נדה,
בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

 

Share

One thought on “בין יושר ליושר אינטלקטואלי”

הערות? אשמח לתגובתך

Share