בחינת נושא, ערכית, במנותק ממעורבות אישית, אינטרסנטית או רגשית, של הבוחן

בין יושר לחוסר יושר אינטלקטואלי

משך קריאה כ־ 2 דקות

היעדר יושר אינטלקטואלי

לפני שאני משקר אחרים,
אני רוצה לקבל החלטה האם אני משקר לעצמי.

בעוד שאני עלול לשקר לאחרים בנסיבות שונות ומשתנות, בפיתוי למקסם רווח או מחשש להפסד,
לעצמי – אינני רוצה לשקר בשום סיטואציה, תנאי, מקום או זמן.

“יושר אינטלקטואלי נדיר,
לא בשל מחסור בו,
אלא, כי אין לו ביקוש.”

מהו הקו המפריד בין יושר אישי לבין היעדר יושר אינטלקטואלי?

יושר – העברת מידע שיש למעביר ללא מניפולציה או שינוי. יושר אינטלקטואלי – העברת תפישה לאחר, שמי שלא קשור לסיטואציה היה עשוי להגיע לאותה תפישה.
תיווך מציאות
מפרסונה אחת לאחרת
כאשר הפרסונה הנותנת מתכוונת להעביר את התייחסותה למציאות נתפשת
באופן שהפרסונה המקבלת עשויה לזהות את אותה מציאות גם עצמאית.
תיווך עיבוד מציאות
מתודעת פרסונה אחת לאחרת
כאשר הפרסונה הנותנת מעבירה את התייחסותה לתוצרי עיבוד המידע על המציאות,
באופן שפרסונה אחרת, שאינה קשורה להווייה הייתה מעבדת את המידע ומגיעה לתוצר דומה.
חוסר יושר – העברת מידע שגוי חוסר יושר אינטלקטואלי – העברת תפישה תלוית עמדת המעביר
העברת מידע,
באמצעות מי שיודע
שהמידע שגוי
לאחר.
העברת תפישה רעיונית
באמצעות מי
שתפישתו מוטה לתפישת הסתכלותו ומקדמת את עמדתו,
כאשר אם המעביר היה בעמדה אחרת, תפישתו הייתה שונה.

מהו קו ההפרדה? איזה קו?

לא רואה קו.

אולי,
שחוסר יושר אינטלקטואלי, מכיוון שעיקרו הוא עיבוד תודעתי פנימי,
נעשה עם רמת מודעות מופחתת, ולכן נסלחת?

לשקר צריך אומץ מאימת מבוכת התפיסה,
ולשקר אינטלקטואלית צריך חמלה מהיעדר תפישה?

depends_upon_situation

“אני עובד בשביל האמת שלי, או האמת הכללית.
לא יודע, אני מניח שיש הבדל ביניהן”

אברי גלעד, “ליידי גלובס”
מוסף הארץ 11 בדצמבר 2015, עמוד 14

Share

הערות? אשמח לתגובתך