אינטרסים

מיפוי

אינטרס: תמלול שאיפה לקידום עניין או מטרה, והמוכנות להקצות לכך משאבים ריאליים או רעיוניים.

האינטרס של פרט כלשהו

שלי מכלול תפישות שקיומן, להבנתי, יקדמו את מטרותיי בעת בחינתם.
ייתכן שבבחינה בזמן או במקום אחר האינטרס ישתנה, יבוטל בפני אחר שלי נוגד, או שהמוכנות להקצאת המשאבים למימושו יעודכנו במידת עצימותן או גיוונם.

בבחינות נוספות, אינטרס יכול להתעדכן, להיתפש כשגוי בבחינה עצמונית, או של גורמים חיצוניים, וההתייחסות אליו צפויה להשתנות על ציר זמן עתידי.

אינטרס משותף

עניין משותף אחר ואני מזהים בקיום אלמנט תפישתי כמקדם כל אחד את עצמו.
ברגע נתון, זמנית, עניינית, מקומית, נתון תמידית לבחינה מחודשת.

אינטרס נוגד

ניגוד עניינים אחר או אני מזהים יחד או לחוד שיש אינטרס אחד או יותר שנוגד זמנית, מקומית, את האינטרס של האחר.
אחר או אני מוכנים להקצות משאבים נוספים לקדם את האינטרס או למנוע את האינטרס של השני.

אינטרס אדיש

אין ממשק בבחינה בעת נתונה, אחר או אני איננו מזהים שיש לנו עניין משותף או נוגד.

פשוט?

אז זהו שמודל זה המכיל מצע – של הסובייקט הבוחן אותו, ועליו מונח מערך התייחסויות שלו אליהם:

 1. זהות,
 2. התנגדות,
 3. ואדישות

הוא אינסופי בריבוי ממדים:

 • משתנה הסובייקט,
  כל בעל תודעה הוא סובייקט.
 • מכלול האינטרסים הפרטניים הניתנים לבחינה,
  מידת האינטרסים הניתנים לבחינה של פרט בלתי ניתן לשיעור.
 • יחסים בין אינטרסים,
  שאיפה לחרות ניגפת לעתים בפני שאיפה להגנה או פיזית או בריאותית במצב מלחמה או מחלה.
 • שינוי על ציר זמן,
  סובייקט מייחס משקלות משתנים לאינטרסים מסוימים בהתממשקות עם אינטרסים אחרים על ציר זמן.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share