שבועה

הערכת משך קריאה כ- 1 דקות

כלי אמוני ללא מאמינים

שבועה היא הצהרה של אדם על דברי אמת, אשר במסגרתה מתחייב הנשבע בשם האל כי כל טענותיו אמת. על מנת שהשבועה תהיה בבחינת כלי משפטי יעיל לבירור האמת, על הנשבע להאמין הן בקיום האל והן ביכולת האל להענישו אם ישבע לשקר.
ויקיפדיה

בי נשבעתי, אני מתפעל שנותרה בעולם רציונלי שבועה.
משפטית וטקסית.

פרדוקסלית, בישראל, הפחתת השימוש בשבועה נעשתה בשל התנגדות דתיים, וכך בעיקר, נשבעים ‘נטולי אמונה באל’, ועדיין מאמינים. במדינה.

מדינה, כאקסטנציה, כתחליף, לכוח עליון מארגן – אלוהות הותירה את הכלי:

  • משמר את הקשר בין המדינה לאל,
  • מטמיע התייחסות מיסטית למדינה,
  • השימוש בה נסמך על סנטימנט מקדמי מוטמע,
  • אין אינסטרומנט יעיל ממנו.
Share

One thought on “שבועה”

הערות? אשמח לתגובתך