התכנסות הזדהותית, פוליטית

משך הקריאה: 5 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

לא, אינני מְחָדֶש

קלישאה

בסוף היום,
ובתחילתו,

בחירה פוליטית היא התכנסות הזדהותית.

החשוב – מה בסוף, מימוש תפישה.
המעניין – מה באמצע, הרציונל שהביא לניסוח תפישה.
הקובע – מה בהתחלה, מקור הסנטימנט ההזדהותי לתפישה.

מתחילת המאה העשרים, בכל עת וגאוגרפיה, אפשרות לשינויים פוליטיים תלויה ביכולת המשנים לספוח התכנסות הזדהותית ליישום גישה מובחנת מסויימת של תפישת עולם, לעומת אחרת.

רוב הציבור נטוע בשני גושי מימוש סנטימנטים עיקריים, מובחנים: אמוניים לאומניים משמרי התכנסות הזדהותית, וחותרי רציונליות, ליברליות, שיוויון, חופש פרט ושלום.

דיכוטומיה סטבילית זו מכילה מגוון מגוון דינמי של תתי חלוקות.

תנועה בין גושים מינורית.

סנטימנט

סנטימנט(ים) תפיש(ו)ת עולם מוטמעים בתודעת פרט מינקות על ידי
סביבת גידול, הורים, סוציולוגיה אופפת, סוכני חינוך וממשל על מצע הכרה תודעתית.

אנשים, תודעות אנושיות, נבדלות במידת הבקרה המושתת על סנטימנט מוטמע.

שינוי ממשל

בשיטת ממשל, גם שאינו דמוקרטי – בדמוקרטיה המכניקה גלויה יותר,
שינוי פוליטי בין גושים, נעשה באמצעות

 • מאורע דרמטי משנה מציאות,
 • ספיחת מאסה קריטית עם סנטימנט חלש או מטושטש,
 • ספיחת תוספת ציבור חדש עם תמהיל סנטימנטים חדש,
 • גריעת ציבור עם תמהיל אחר.

קמפיין

להערכתי, בעידן הנוכחי, לקמפיין ציבורי השפעה מינורית עד זניחה.

שכנוע אמוציונלי ורציונלי נעשה על ידי משוכנעים לחזק את בעלי הסנטימנט הדומה למושא השכנוע.

כך, נוצרת מאסה קריטית שאמורה להוות כוח משיכה לבעלי סנטימנט חלש להצטרף, או שלא.

יצירת מרחב סופח, למי שבתמהיל הסנטימנטים יכול, אולי, לנוע בין גושים. או שלא.

התכנסות הזדהותית

ממד ההתכנסות ההזדהותית לביטוי סנטימנט מוטמע, גבוה בסולם הערכים של פרט הוא הגורם המשפיע העיקרי על נטייתו הפוליטית.

את הסנטימנט ניתן לאתר בהסברים פסאודו רציונליים לנטיות שעיקרן הוא ביטוי לתפישה ושאינם יכולים להיתפש כברי בחינה רציונלית, וכן בהיעדר קוהרנטיות בין מרכיבי תפישה.

ערכים כ-

 • אמונה – חתירה לרציונליות,
 • שיוויון – לאומיות,
 • סדר וביטחון הדוקים – חופש פרט,
 • ריטואלים, רהב מילולי: התנערות – כמיהה,
 • אהדה – דחייה לפרסונה מנהיגותית מסוימת,

ועוד, אינם ניתנים לבחינה רציונלית, ‘נכון – שגוי’.

ישנה נטייה לפרק תופעות למרכיביהן ולנטרל מהן מרכיבים שאינם עומדים בתפישות רציונליות, חופש פרט, ושיוויון בהיבטים אוניברסליים, או לא.

הזדהות אינסטרומנטלית

הסבירו לי, שהשימוש בהזדהות, בעצם מצמצם התהליך למי שמגיע לצומת, מונע את הצורך לבחור מחדש מה תואם את הסנטימנט. מזדהים.

כשאני נחשף להפעלת האינסטינקט ההזדהותי במקום טיפול רציונלי מפרק פרדיגמות, על משקל – אני יודע כשאני רואה את זה אני רואה בכך סוג של עצלות אינטלקטואלית. מקדימה ומעדיפה הזדהות פוליטית על חשיבה פוליטית.

נחשפתי לפוליטיקאים, פקידי ממשל בכירים, אנשי מקצוע בתחומי מדע מדינה וחברה אקדמאים, מרצים באוניברסיטה ואף נשיאי אוניברסיטה, אוטוריטות דיסציפלינריות, מדגמנים בבוטות התכנסות הזדהותית לרעיונות ולאו דווקא פרקו איזה שהוא רעיון ומהותו.

כשל ההזדהות

פרקטיקת התכנסות הזדהותית, נחשפת כאשר ההתכנסות מתנגשת עם ערך אחר.

קונסרבטיביות

תפישות עולם קונסרבטיביות נבנות על התכנסות הזדהותית. עיקרון שימור מסורות, החלת צביון על מרחב ציבורי הם פרקטיקות יישום והטמעת התכנסות הזדהותית.

ליברליות
גם אצל פרטים המזדהים כליברלים, כפרוגרסיביים, רווחים ביטויי התכנסות הזדהותית.
יתירה מזאת, אצל רוב פרטים אלה.
מעטים הם הפרטים שהם ליברלים פרוגרסיבים מהכרה עמוקה,
שלא גדלו לתוך אווירה כזו,
או שהטמיעו ערכים אלה, אינסטינקטיבית – נכחו להבין שבין ליברלים פרוגרסיבים נמנים אנשי האליטות החברתית, אלה מהסוציו-אקונומיה הגבוהה.ניתן לראות מצבים בהם פרקטיקה התנהלותית מסוימת אינה בהלימה עם מושא ההזדהות אצל ‘ליברלים’.

ישנם מקרים שבהם טובה אישית, נאמנות לקבוצת שיוך, חוסר מודעות וכיוצא באלה מובילים לפרקטיקה של תמיכה אוטומטית במושא הזדהות תוך פספוס עקרונות תפישתיים, שאינם נלקחים בחשבון, אינם קיימים לדידם של ‘ליברלים’ אלה.

נחשפתי ל’ליברלים’ שרוצים, מייחלים ל-

 • משילות,
 • צביון,
 • התכנסות אלי יהודיותם,
 • תמיכה בדמוקרטיה מתגוננת,
 • ישירה,
 • מתייחסים

וכיוצא באלה רעיונות מתוך מיומנות התכנסותית.

יש מי ששופט מתוך הפוזיציה. מתוך אינטרס וטובתו.

שפיטה מתוך התכנסות דומה לכך, גם אם פחות מובהקת, שכן פחות מודעת.

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: