תפיסת עולם - צבר ערכים של פרט.

תפישת עולם

אחיזה תודעתית

למניעת יומרת ה’הגדרה’.

תפישת עולם –
מכלול צֶבֶר ערכים תודעתיים, מקדמיים, מטמעים ומבוקרים, להתנהלות פרט.

מורכבות אינסופית.

בסיס תפישתי

ערך –
ייחוס משמעות לרעיון, פעולה או חפץ,
על מצע הצטברות ערכים אחרים בסדר קדימויות היררכי – חשוב יותר/ פחות/ שווה,
ניתנים לבחינה, ברירה, בחירה*
בהערכת תחליף
של בחירה אפשרית או כאובדן נכפָּה.
הן הערכים והן יחסיות ההיררכיה ביניהן הוטמעו חיצונית עם התפתחות התודעה, סביבת גידול, מצע חברתי, מוסדות חינוך ושלטון, ומבוקרים רציונלית תמידית בעת מימושן.


* בחירה בין אלטרנטיבות מהווה תנאי הכרחי לבחינה האם פעולה ננקטה כחלק מתפישת עולם,
או, כהתניה, רוטינה, מקרה או אילוץ.

פרט, אינו פועל בניגוד לתפישת עולמו, מבחירה*.

פרטים פועלים על פי מטריצת תפישת עולמם.

פעולה, כל פעולה משרתת תמיד, יותר מערך אחד.

13/11/2015 לחבר ל


* כך, אין דבר כזה הצבעה אסטרגית בבחירות.

פונקציונליות

תפישת עולם היא*
♠ מפה,
♣ הנחיות תנועה
♥ מערכת ההפעלה
של פרט, כל פרט,
לניווט התנהלותי להגעה ליעד חיים אפטימליים, לתפישתו.

 


* באליגוריה לא אינטליגנטית, קורא לכך ‘פרובניציאליות תודעתית’, שכן, מייחס ליישום טכנולוגי עכשווי, לא רלוונטי לפני עשור, ייתכן לא ב-עוד אחד, כמסד הכרתי, כאליגוריה.

 

מטריצה, מערכת, צבר ערכים

מכלול, מאֲרג, ערכים בתודעת פרט;
בין הערכים האצורים בתודעת פרט מתקיים סדר מיקום היררכי.
הסדר מבטא את חשיבות ערך יחסית לערכים אחרים.

מורכבות

סט ערכים, היחסים ביניהם, מהווה אינסוף אפשרויות במטריצת ‘תפישת עולם’.

מורכבות המטריצה מקבלת ממד מורכבות נוסף בהתווסף רובד ערך חדש – כשמקרה נבחן מהווה צֶבֶר של כמה ערכים, מול צבר ערכים שונה.

מורכבות אינסופית זו, היא לתודעה אחת(!). מאותגרת יציבות רגשית רציונלית.

תיאורטית

בהינתן אבחון מערכת ערכים, מיפוי תפישת עולם, ניתן לחזות פעולות פרט מול גירוי חיצוני.
כך ניתן לחזות התנהלות של פרט אחד לעומת פרו אחר מול גיורי זהה, וזאת בשל מערכת הפעלה – קודקס ערכים שונה.

[האם בשל זיהוי דומה, בנימין נתניהו מקיף עצמו, מאכלס לשכתו, בחובשי כיפה, שאמורים במוצהר לחלוק ערכים מובחנים היררכית?]

  בשל המורכבות שהוזכרה, לא ניתן ליצור מטריצה התנהלותית.

  having said that, לאחר תשלום מס שפתיים זה –

  מעשית

  בשגרת חיים, יומיומית, אנחנו חוזים בפעילויות אחרים, ובעצם מפעילים מבלי-דעת מטריציה אימפרסיוניסטית המנבאת די בהצלחה התנהגויות של מי שאנחנו מתממשקים איתו.

  התנהלות חורגת מסט ערכים

  בבחינת פעילות פרט, שנצפה מתנהל באופן שונה מהכרזתו או מאבחון חיצוני של צבר ערכיו, ייתכן ש

  • המתנהג נאלץ, לא בחר את הפעולה מתוך ערך/
  • הפעולה היא בהשפעת ערך גבוה יותר משנצפה שגויות על ידי הבוחן/
  • אבחון מטריציית ערכי הפרט הנסקר שגוי/
   • סדר הקדימויות אובחן שגוי/
   • מכלול ערכים צבור תומך, ייחס לערך נמוך יותר חשיבות גבוה יותר להפרת ערך חשוב מקדמית עליו נאלץ לוותר.
    בהינתן בחינת פעולה מסויימת, ייתכן שהפעולה מטפלת במימוש ערכים שערכיותם הנצברת בתודעת פרט גבוהה יותר מאשר הערך הגבוה ביותר בערך אלטרנטיבי שלא הניב פעולה.

  יציבות, מוצקות תפישת עולם

  תודעות נבדלות, בין היתר, במידת הצמדותן לתפישת עולמן:

  • התפתחות, ‘הסגרות’ על תפישת עולם שונה על ציר זמן התפתחותי בין פרטים,
  • מקורות השפעה על תפישות עולם שונה, רמת הדומיננטיות של מרחב גידול הורי לעומת סוציולוגיה מקיפה, סוכני חינוך או נציגי שלטון שונים בין פרטים.
  • רמת בקרה רציונלית על סט תפישות משתנה בין פרטים,
  • אינסטינקט היטמעות בסביבה ערכית/ שימור מאפיין אישיותי הוא סוג של ערך בתפישת עולם שמטשטש מובחנות מטריצה,
  • מורכבות התנגשות צבר ערכים אחד בצבר אחר,
  • פרשנות בוחן חיצוני על מטריצת פרט עלולה להיות מוטעית ובכל מקרה לא ניתו לדיוק וממילא לא לחיזוי מושלם.

  ערכית על ציר

  ורטיקליות ערכית

  בהיררכיה של ערכים בהם ערכים גבוהים/ נמוכים מאחרים ערך שצמוד לפעולה מסויימת גובר/ ניגף על/ מפני ערך נמוך/ עליון ממנו.

  מי שחס על חיות יתאפק מלאכול נקניקיה שמסבה לו הנאת טעמים.

  לאטרליות ערכית

  זה מעניין

  ישנם ערכים שמוגדרים מראש כשווים; מדינה יהודית דמוקרטית.

  ערכים ‘שווים’ סותרים את התפישה [שלי], שסט ערכים הוא היררכי.

  יישוב

  במקרה התנגשות ערכים בין ערכים שמוגדרים שווים המחליט על נקיטת פעולה שאמורה לברור איזה ערך יספר ואיזה ינטוש, ייטה לערכים האחרים שמעורבים במעשה, ויחליט בהתאם למשקל המצרפי המיוחס להם.

  מקור

  מי מראש מתייחס לערכים לאטרלית, מייחס להם חשיבות זהה, משרת ערך אחר נעלה על שניהם.

  לדעתי, הצהרה על ערכים בעלי ערך זהה במדרג, שקולה ל’מזגזז’ בין ערכים, מי שמטילים ספר ביושרתו ובכשרות מהלכיו.

  ערך-על, אֶל, אַל

  אם תפישת עולם היא סט ערכים מונח על סקאלה היררכית ורטיקלית, מתבקש אבחון מה הערך העליון, הערך שמעליו אין ערך גבוה יותר.

  מתבקש – ועם זאת לא יכול להוכיח – שמקור הערך הוא הערך העליון.

  כן ניתן לחשוב, שהערך הגבוה ביותר בקודקס ערכים הוא הערך המתחזק את ההיררכיה שלהם, שכן הם תלויים בו.

  אֶל – הטייה אמונית

  אַל – רציונליות

  פְּרָטי המין האנושי, בהתפתחות אבולוציונית תודעתית, העלו את ערך חיי אדם, על ציר זמן.
  חברות רבות, דתיות וחילוניות, הולכות ורבות קבעו את ערך חיי אדם כערך עליון; אין ערך מעליו, לכן תוייג כ’קדוש’.

  חריגות מעליונות ערך זה, במדרג הערכים, מתקיימים במקרה יחיד נתון לתנאי:

  חריגה
  ערך חיי אדם מאבד ממיקומו כערך עליון מוחלט, כאשר האלטרנטיבה היא חיי אדם אחר.
  תנאי
  כאשר ריבון, קולקטיב חברתי, מאפשר חריגה זו,
  כבמלחמה, עונש מוות, המתת חסד וכיוצא באלה דוגמאות.

  מערכת ערכים של פרט היא סינתזה של

  • ההביטאט, בית גידול הפרט – בעל תפישת העולם,
  • תמהיל אנושי המקיף אותו,
  • סוכני
   • חינוך,
   • חברה,
   • ודת,
  • ובקרה רציונלית של המחזיק בה.

  מערכת ערכים עשויה להשתנות על ציר זמן. בקטנה.

  פרט או גוף יכול לפעול בשונה ממערכת ערכים אופיינית.
  ההסבר:

  • הפרשנות שונה להתנהלות/ לקודקס הערכים,
  • נעשה שינוי זמני במערכת הערכים, בעקבות הפעלת בקרה רציונלית.

  אמות מידה ואף הוא גמיש אידיאליות המבוססים על השקפות עולם ביחס לשאלות של צדקמוסראמתאסתטיקה וסוגיות נוספות. הערכים קובעים מה נכון וראוי בחברה מסוימת. ערך הוא עיקרון כללי שקובע מה טוב ומה רע מה מותר ומה אסור. לכל אדם ולכל חברה יש ערכים שבהם הוא מאמין. אדם המאמין בערכים חיוביים ודבק בהם, עשוי לראות בזה מטרה עליונה, הנותנת לו תחושות של סיפוק ואושר.

  ערכים עם שווי דומה

  כש’בעל תפישת עולם’, מכריז במלל או במעש על ערכים עם שווי זהה,
  הוא בעצם מצהיר שהוא שומר לעצמו את הזכות לפעול לאור ערך אחד או אחר בהתאם לשיקול דעתו מקומי או זמני.

  כך, פרט מאפשר לעצמו בחירה לפעול בהלימה עם ערך אחר – מימוש סנטימנט כלשהו, שצירופו לערך בו בחר לפעול מטה את הכף למימוש הערך הנבחר לעומת הערך הננטש.

  ערכים מוחלטים

  ערכים שפרט תייג כבלתי ניתנים לבחינה מחודשת.

  אופייני לערכים אמוניים.

  רציונליות מבקרת באופן מתמיד ערכיות.

  ייחוס אמת

  בשל יחסיות ערכים, דינמיות מצבים, מאורעות, תפישות והערכות, לא ניתן לייחס אמת לערך.

  מתבקש לייחס תקפות ליחסיות בין ערכים – ערך חיי אדם גבוה מערך חיי חיה.

  ייחוס ‘ערך אמת’ היא תפישה דתית שמייחסת לקיום כוח עליון מארגן ממשות, ומתוך כך ‘אמת’ לקודקס הערכים הנגזרים מהמקור האלוהי.

  תפישה רציונלית מייחסת אמיתות לקיום, או לא, של ערך נתפש כלשהו.
  אין אמיתות לערכו.

  שוני אדם מבהמה

  לכל תודעה מערכת ערכים.
  גם לאורגניזמים יש ברירה בין ערכים.
  ברירה זו מוגבלת לברירה בין חלופות פיזיולוגיות, מיידיות.

  מותר האדם מן הבהמה, במובן המבדיל, השונה, נטול ערכיות, הוא בברירה בין התנהלויות ש

  • אינן [ישירות] בטיפול מיידי,
  • ומתייחסות לברירות אבסטרקטיות, תפישתיות, שאינן מוגבלות לתפיסה פיזית, גם אם תמיד יש להן השפעה פיזיולוגית, רק שייתכן בטווח שאינו מיידי, או שאינו ישיר.

  אם במערכת הערכים של שיוויון חברתי, עליונית גזעית, חופש ביטוי, שמירת כשרות או שבת – לכל ערך, אפילו לו בסופו של דבר, אלא במהלכו, יש משמעות פיזיולוגית.

  הסבר ניסיון להסביר התנהגות
  בדרך כלל, על פי רוב,

  לכל פרט תבוני יש מערכת ערכים, תפישת עולם,
  בין אם מתמלל אותה ככזו, או שקיימת ברקע, כאינסטינקט, כבסיס ל’מערכת ההפעלה’ של הפרט.

  לצבר ערכים יש הקשרים היררכיים ביניהם – סדר קדימויות, עדיפויות.

  ערך קדוש* הוא ייחוס משמעות לרעיון, פעולה או חפץ

  1. אין ערעור על קביעת הערכיות
  2. שאין רעיון, פעולה, או חפץ בעל ערך גבוה ממנו.

  * במקרה של קונפליקט בין ערכים מקודשים, נעשית פנייה למקור, לסמכות שהכריזה על ‘קדושתם’, או למי שנתפשים כמתווכי הסמכות וזמינים לתשאול.

  מקור תפישת עולם

  מערכת ערכים

  • מוטמעת מינקות,
   • באמצעות סביבת גידול, הורים ברוב המקרים,
   • סביבת חינוך, מוסדית,
  • השפעות עליה נספגות בבגרות,
   • באמצעות מרחב המחיה הסוציולוגי העוטף את הפרט,
   • וכן באמצעות מוסדות- גופים סמכותיים המקיפים את הפרט,
  • ומבוקרת
   • תוך כדי התנהלות מול אירועים שהמציאות מזמנת,
   • בהערכת מכלול סט תפישות באופן עצמוני תיאורטי.

  תפקיד תפישת העולם

  ניתוב פעולות האינדיבידואל,
  להתכנסות פרקטית
  בהיבטים אישיים, חברתיים ומדיניים
  לחיי שיתוף מקדמים אותו אישית עם ומול עמיתיו.

  תפקוד

  תפישת עולם נובעת מתמהיל אישיות הפרט עם

  • יישום,
  • התכנסות.
  יישום

  זיהוי הפרט,
  את טובתו הפרקטית לאור סט הערכים הטבוע בו,

  לאור

  התכנסות

  לתפישות ערכיות
  מוטמעות מינקות
  ומאומצות בבגרות, סוציולוגיות, תרבותיות.

  מגוון תפישות עולם

  תפישת עולם אישית

  סט ערכים של פרט בנוגע להתנהלותו, במרחב אישי, חברתי, מדיני, אמוני, לאומי.

  תפישת עולם פוליטית

  סט ערכים בהקשר של מבנה חברתי כ-מדינה.
  מתאפיינת, בין היתר ביחסי פרט-מדינה
  ובעיקר על המתח הנוצר בדרישה להקצאת משאבים של פרט ושל מדינה בהגנה האחד על האחר;

  • רמת, עומק, היקף האחריות
   • של פרט למדינה,
   • של מדינה כלפי הפרט,
  • השוני, ה’איך’ מתבטאת אחריות הדדית זו,
   • בין פרט למדינה,
   • בין קברניטי מדינה לפרט.

  דת

  היא מקור אוניברסלי, לתפישת עולם קונקרטית לפי ערכי דת מסויימת, המושתתת על הנחלת סט פרדיגמות, אמונות, וערכים מקודשים שחל עליהם איסור ביקורתיות, שבסיסם הוא האמונה בהיות הריבון (האלוהי, ברוב הדתות) מקור החיים והסמכות.

  לאומיות

  היא מקור אוניברסלי לתפישת עולם בה טובת מכלול פרטים מתבטאת היא בהתאגדות זהותם לבני לאום,
  המדינה אותה יצרו מהווה ערך עליון,
  כשעל אינדיבידואל לשרת אותה.

  תבוניות, רציונליות

  בתפישת עולם רציונלית
  ישנה מערכת הקשרים לוגיים בין מרכיביה,
  שתכליתה קידום בעל תפישת עולם האינדיבידואל.

  עדכון תפישת עולם

  מערכת בקרה תבונית פועלת תמידית,
  במודע או ברקע
  על פי תפישת הפרט את מימוש קידומו האישי, ובכך מבססת, מכיילת, מעדכנת את ‘תפישת עולמו’.

  שינוי בצבר ערכים הוא מינורי, מזערי, נדיר-

  • סטייה מתפישת עולם, מקומי- על פי אירוע חולף שפרט זיהה מסיבות חולפות שעליו לנקוט בשונה נסט ערכיו המאופיין-
   מקרים מעטים, בהם סביבת הפרט מייחסת לו ‘חוסר יציבות’ אם מתנהל שלא לפי ערכיו, באופן יחסי גבוה יותר, מהנורמה הנתפשת כיציבה,
  • הערכה מחודשת של תפישת עולם, שינוי צבר ערכים יסודי,
   מקרים נדירים אף יותר, בהם פרט ‘חוזר בתשובה’ לסט ערכים שמרני, קיים,
   או ‘חוזר בשאלה’ לסט ערכים משוחחר יותר.
   הערכה מחודשת היא תהליך הכרתי, ביקורתי מתמשך.

  נבדלות תפישת עולם

  [בין היתר] פרטים שונים מאחרים ב-

  • מבנה אישיותם כבסיס לקיום ותחזוק מערכת הערכים,
  • מערכת הערכים שהוטמעה בהם במערכות ההוריות חינוכיות,
  • מערכת הערכים שנספגה בהם במבנים הסוציולוגיים המקיפים אותם,
  • ובמנגנון הבקרה שהם מפעילים על מערכת הערכים בהתממשקותה במציאות-
   • מידת הוולונטאריות בהם הביקורתיות נעשית, לעומת הצמדות למערכת ערכים קיימת- מידת אדיקותם לשימור מערכת הערכים, או מידת ביקורתיותם לבחינתה,
   • לאיזה כיוון הסקתי יישומי נלקחת הבקרה.

  תפישת עולם ‘עצמאית’

  אצל כל האנשים תפישת עולם מונחלת על ידי סוכני סביבתם.

  אנשים נבדלים במידת הקצאתם משאבי

  • תמלול
   ומתוך כך

   • תיקוף –
    הסכמה מתכנסת,
   • עירעור –
    הפרכה מפרקת.

  על תפישות שהונחלו להם.

  הסכמה מתכנסת

  [מסיבות אבולוציוניות, אולי] רוב האנשים מקצים תשומות מנטליות, ל’הסכמה מתכנסת’;
  קל יותר, מתגמל, ‘כבר נמצאים שם’, זהירות משבירת סדר קיים, מניעת אנרגיה לעומתית מתעמתת.

  זהו יסוד חברתי.

  כך, בהינתן קונפליקט בין ערכים לתפישתם את ‘קידומם’ בסיטואציה מסויימת, הם פונים למקור סמכות שיכריע.
  מקור סמכות יכול להיות, הורה, דת, רב, מנהיג, מורה, פסיכולוג, חבר.

  הסכמה מתכנסת זו, חיפוש ההכרעה הערכית במקור חיצוני לפרט הוא מקור השמרנות הקיומית,
  אם כי, לעתים נדירות יותר, חיפוש חיצוני זה יכול להוביל לתפישה רדיקלית של פרט.

  הפרכה מפרקת

  ההתנייה לבחון תפישה ולהפריכה, כיסוד קיום תפישתי.

  תפישת עולם ‘עצמאית’

  כנראה אין גיבוש סט ערכים משמעותי,
  שהוא תולדה של מערכת ביקורתית מתמדת
  השואפת לפירק ערכים קיימים,
  ובניית הקשרים היררכיים בין הנותרים,
  באופן עצמאי.

  עם זאת, ישנה נטייה לאמץ ערכים ממקורות חיצוניים, לעומת בקרה מתמדת.

  התיוג ‘תפישת עולם עצמאית’ הוא יחסי, נתון לדיון ובחינה מתמדת, שכן אין לכך הוכחה אמפירית.

  פרדוקס תפישת עולם

  ביטויי מציאות זהים,
  מהווים אישוש, חיזוק הוכחה
  לתפישות עולם נוגדות,
  של פרטים שונים.

   

   

  תפישת עולם אמונית

  Share

  7 thoughts on “תפישת עולם”

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *