תפיסת עולם - צבר ערכים של פרט.

תפישת עולם

הגדרה

תפישת עולם: צֶבֶר ערכים של פרט.

ערך הוא ייחוס משמעות לרעיון, פעולה או חפץ,
יותרפחות, ביחס לרעיון, פעולה או חפץ אחר.

לכל פרט תבוני יש מערכת ערכים, תפישת עולם,
בין אם מתמלל אותה ככזו, או שקיימת ברקע, כאינסטינקט, כבסיס ל’מערכת ההפעלה’ של הפרט.

לצבר ערכים יש הקשרים היררכיים ביניהם- סדר קדימויות, עדיפויות.

ערך קדוש* הוא ייחוס משמעות לרעיון, פעולה או חפץ

 1. אין ערעור על קביעת הערכיות
 2. שאין רעיון, פעולה, או חפץ בעל ערך גבוה ממנו.

* במקרה של קונפליקט בין ערכים מקודשים, נעשית פנייה למקור, לסמכות שהכריזה על ‘קדושתם’, או למי שנתפשים כמתווכי הסמכות וזמינים לתשאול.

מקור תפישת עולם

מערכת ערכים

 • מוטמעת מינקות,
  • באמצעות סביבת גידול, הורים ברוב המקרים,
  • סביבת חינוך, מוסדית,
 • השפעות עליה נספגות בבגרות,
  • באמצעות מרחב המחיה הסוציולוגי העוטף את הפרט,
  • וכן באמצעות מוסדות- גופים סמכותיים המקיפים את הפרט,
 • ומבוקרת
  • תוך כדי התנהלות מול אירועים שהמציאות מזמנת,
  • בהערכת מכלול סט תפישות באופן עצמוני תיאורטי.

תפקיד תפישת העולם

ניתוב פעולות האינדיבידואל,
להתכנסות פרקטית
בהיבטים אישיים, חברתיים ומדיניים
לחיי שיתוף מקדמים אותו אישית עם ומול עמיתיו.

תפקוד

תפישת עולם נובעת מתמהיל אישיות הפרט עם

 • יישום,
 • התכנסות.
יישום

זיהוי הפרט,
את טובתו הפרקטית לאור סט הערכים הטבוע בו,

לאור

התכנסות

לתפישות ערכיות
מוטמעות מינקות
ומאומצות בבגרות, סוציולוגיות, תרבותיות.

מגוון תפישות עולם

תפישת עולם אישית

סט ערכים של פרט בנוגע להתנהלותו, במרחב אישי, חברתי, מדיני, אמוני, לאומי.

תפישת עולם פוליטית

סט ערכים בהקשר של מבנה חברתי כ-מדינה.
מתאפיינת, בין היתר ביחסי פרט-מדינה
ובעיקר על המתח הנוצר בדרישה להקצאת משאבים של פרט ושל מדינה בהגנה האחד על האחר;

 • רמת, עומק, היקף האחריות
  • של פרט למדינה,
  • של מדינה כלפי הפרט,
 • השוני, ה’איך’ מתבטאת אחריות הדדית זו,
  • בין פרט למדינה,
  • בין קברניטי מדינה לפרט.

דת

היא מקור אוניברסלי, לתפישת עולם קונקרטית לפי ערכי דת מסויימת, המושתתת על הנחלת סט פרדיגמות, אמונות, וערכים מקודשים שחל עליהם איסור ביקורתיות, שבסיסם הוא האמונה בהיות הריבון (האלוהי, ברוב הדתות) מקור החיים והסמכות.

לאומיות

היא מקור אוניברסלי לתפישת עולם בה טובת מכלול פרטים מתבטאת היא בהתאגדות זהותם לבני לאום,
המדינה אותה יצרו מהווה ערך עליון,
כשעל אינדיבידואל לשרת אותה.

תבוניות, רציונליות

בתפישת עולם רציונלית
ישנה מערכת הקשרים לוגיים בין מרכיביה,
שתכליתה קידום בעל תפישת עולם האינדיבידואל.

עדכון תפישת עולם

מערכת בקרה תבונית פועלת תמידית,
במודע או ברקע
על פי תפישת הפרט את מימוש קידומו האישי, ובכך מבססת, מכיילת, מעדכנת את ‘תפישת עולמו’.

שינוי בצבר ערכים הוא מינורי, מזערי, נדיר-

 • סטייה מתפישת עולם, מקומי- על פי אירוע חולף שפרט זיהה מסיבות חולפות שעליו לנקוט בשונה נסט ערכיו המאופיין-
  מקרים מעטים, בהם סביבת הפרט מייחסת לו ‘חוסר יציבות’ אם מתנהל שלא לפי ערכיו, באופן יחסי גבוה יותר, מהנורמה הנתפשת כיציבה,
 • הערכה מחודשת של תפישת עולם, שינוי צבר ערכים יסודי,
  מקרים נדירים אף יותר, בהם פרט ‘חוזר בתשובה’ לסט ערכים שמרני, קיים,
  או ‘חוזר בשאלה’ לסט ערכים משוחחר יותר.
  הערכה מחודשת היא תהליך הכרתי, ביקורתי מתמשך.

נבדלות תפישת עולם

[בין היתר] פרטים שונים מאחרים ב-

 • מבנה אישיותם כבסיס לקיום ותחזוק מערכת הערכים,
 • מערכת הערכים שהוטמעה בהם במערכות ההוריות חינוכיות,
 • מערכת הערכים שנספגה בהם במבנים הסוציולוגיים המקיפים אותם,
 • ובמנגנון הבקרה שהם מפעילים על מערכת הערכים בהתממשקותה במציאות-
  • מידת הוולונטאריות בהם הביקורתיות נעשית, לעומת הצמדות למערכת ערכים קיימת- מידת אדיקותם לשימור מערכת הערכים, או מידת ביקורתיותם לבחינתה,
  • לאיזה כיוון הסקתי יישומי נלקחת הבקרה.

תפישת עולם ‘עצמאית’

אצל כל האנשים תפישת עולם מונחלת על ידי סוכני סביבתם.

אנשים נבדלים במידת הקצאתם משאבי

 • תמלול
  ומתוך כך

  • תיקוף –
   הסכמה מתכנסת,
  • עירעור –
   הפרכה מפרקת.

על תפישות שהונחלו להם.

הסכמה מתכנסת

[מסיבות אבולוציוניות, אולי] רוב האנשים מקצים תשומות מנטליות, ל’הסכמה מתכנסת’;
קל יותר, מתגמל, ‘כבר נמצאים שם’, זהירות משבירת סדר קיים, מניעת אנרגיה לעומתית מתעמתת.

זהו יסוד חברתי.

כך, בהינתן קונפליקט בין ערכים לתפישתם את ‘קידומם’ בסיטואציה מסויימת, הם פונים למקור סמכות שיכריע.
מקור סמכות יכול להיות, הורה, דת, רב, מנהיג, מורה, פסיכולוג, חבר.

הסכמה מתכנסת זו, חיפוש ההכרעה הערכית במקור חיצוני לפרט הוא מקור השמרנות הקיומית,
אם כי, לעתים נדירות יותר, חיפוש חיצוני זה יכול להוביל לתפישה רדיקלית של פרט.

הפרכה מפרקת

ההתנייה לבחון תפישה ולהפריכה, כיסוד קיום תפישתי.

תפישת עולם ‘עצמאית’

כנראה אין גיבוש סט ערכים משמעותי,
שהוא תולדה של מערכת ביקורתית מתמדת
השואפת לפירק ערכים קיימים,
ובניית הקשרים היררכיים בין הנותרים,
באופן עצמאי.

עם זאת, ישנה נטייה לאמץ ערכים ממקורות חיצוניים, לעומת בקרה מתמדת.

התיוג ‘תפישת עולם עצמאית’ הוא יחסי, ונתון לדיון ובחינה מתמדת, שכן אין לכך הוכחה אמפירית.

פרדוקס תפישת עולם

ביטויי מציאות זהים,
מהווים אישוש, חיזוק הוכחה
לתפישות עולם נוגדות,
של פרטים שונים.

Share

5 thoughts on “תפישת עולם”

השאר תגובה