הצבעה אסטרטקטית – חדקרן

משך הקריאה: 9 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אין חיה כזו

כָּשְרות בטלה בששים.
אסטרטגיה, גם לא באחד חלקי ששה מליון מצביעים?

הצבעה טקטית/ אסטרטגית

כאשר ניתן משקל מכריע בהצבעה לאלמנט אחד נוגד מכלול ערכים מועדפים מקדמית.

הצבעה באופן שונה מרצון אינסטינקטיבי, סנטימנטלי, קונקרטי, מקדמי, אהוד, מועדף.
ההצבעה נעשית בהליך בקרה רציונלית,
במטרה לשרת מטרה אחרת שנראית אהודה פחות אך נעלה, באותה עת, יותר כדי לקדם תוצאה תואמת את האינטרס יותר.

איפה הטקטיקה? מהי האסטרטגיה?

בהרחבה

בחירות, הליך בחירת גופי שליטה בארגון על ידי אזרחים היא אחת הפעולות, אם לא ה–, המשקפות מירבית את יישום החלת השקפת עולם של פרט בוחר.

יש להניח, ניתן לשער, לכך התכוון משורר הבחירות, לו היה כזה, ש
בוחר יצביע למפלגה המייצגת את סט העדפותיו וההיררכיה ביניהן, בהלימה לאיוש מועמדיהן, באופן תואם מיטבית את עמדות המצביע, ביחס לאחרות, גם אם אין הלימה מושלמת, וזאת בנקודת זמן מסויימת.

ככזו, הצבעה למפלגה היא סוג של רפלקציה אותנטית גם אם לא מושלמת של מערכת ערכי בוחר בסוגיות פרט – חברה – ריבון, בעת הצבעתו.

באמירה ‘הצבעה אסטרטגית’, בוחר מצהיר שהוא
נבוך, אינו מרוצה, נבוך, מסדרי העדיפויות שהנחו אותו בהצבעתו, ובכל זאת מימש אותם. בבחירתו. מבחירתו.
ויתר על ערכים חשובים עבור ערך נמוך וחשוב יותר. להבנתו.

כך בוחר מצביע עבור האלטרנטיבה המיטבית מבין האפשרויות.

האין זה מהות בחירות?

המשך בעמוד הבא:

Share

3 תגובות בנושא “הצבעה אסטרטקטית – חדקרן”

הערות? אשמח לתגובתך

Share
%d