עמדה פוליטית סינתזת סנטימנטים

משך קריאה כ־ 1 דקות

בדמוקרטיה ובאובדנה

עמדה פוליטית מהווה סינתזת סנטימנטים
שסביבה וחינוך הטביעו בבעליה.

תפישה פוליטית אינה
תוצר מחשבה עצמאית.

שיח פוליטי מבטא
החצנת התכנסות לסנטימנט.
לא משכנע.

שלטון דמוקרטי נקבע
בכח צבר מספר מצביעים
המייצג את רוב
אגד הסנטימנטים.

בתיקו, במצוקה, שלטון עלול להיקבע בכוח.

בכל עת, תרבות וגיאוגרפיה,
שלטון אמוני לאומני עלול
אישי, וולונטרי,, ארגון שלטוני
בתעלול ובכוח– לאחוז שלטון.

Share

הערות? אשמח לתגובתך