יוקר הזמן

האם המעיד על זמנו כיקר בעצם, לא מעוניין להקצותו לאחר?

  • כלומר, לא בחינם?
  • לעיתים, גם הכרה בהקצאת התשומה עשוייה לשמש כתשלום מספק.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share