זמינות תלוייה בסדרי עדיפויות ופניות מנטלית

נדיבות – אחיזה תודעתית

משך קריאה כ־ 4 דקות

שלא לנקוט ב’הגדרה’

צמצום

נדיבות (א’):
זמינות תשומתית; איפשור גישה לצריכת טובין ריאליים, כלכליים ואנרגטיים  רעיוניים, שבבעלותו.

נדיבות (ב’):
מתן אנרגיה
– אלמנטים בעלי ערך לנותן: תשומות ריאליות, שוות כסף או זמן, ורעיוניות כאנרגיה תודעתית –
לסובייקט אחר,
כשעיקר המטרה והתמורה לנתינה הן רְוויית סיפוק והנאה מהנתינה.

ב-‘מתן’, ישנה הבחנה בין נתינה

 • של זמינות אנרגטית לפניית המקבל הטייה למקבל היוזם את מימוש הנדיבות,
 • להצעת טובין של הנותן הטייה לנותן שהוא היוזם לה.

סובייקט – נדיבות נעשית בין בעלי תודעה. כשבעל תודעה נדיב כלפי מוסד, הארגון מהווה ממשק לבעלי תודעה אחרים
[ניתן לראות תרומה לארגון טבע כ’נדיבות’, ועם זאת השקיית עץ, דישונו, אינה מעשה נדיבות.]

הרחבה

נדיבות:
זמינות*1
הקצאה לאחר*2
תשומות*3
מבחירת*4 הנותן,
טרום הנתינה,
כששיעור מהתמורה לטובין הניתן הוא מסיפוק ההנאה מהנתינה העודפת*5, המשלים ויותר את הנאת הנותן מערך ישיר חסר*6,
ובכך הנותן מסופק*7.”

*1 זמינות

אפשרות, נכונות, היענות, לבחינה חיובית של…

*2 הקצאה לאחר

פעולה של הוצאת משאבים, ממכלול קיים, מרשות בעליהם לבעלות או שימוש אחרים, ובכך לבעלי התשומות המקוריים נותר פחות מהם.

*3 תשומות

משאבים במגוון תצורות, חומריות ורעיוניות, בעלי ערך אלטרנטיבי נתפש למי שמקצה אותן ועשויות  להתפש כבעלות ערך גם לבעלי תודעה בלתי תלויה. התשומות בעלות ערך בתצורות שונות.

 • מוחשיים – כלכליים ככסף,
 • רעיוניות – זמן, אמפטיה,
 • אנרגטיות.
*4 מבחירה, טרום הנתינה

על הנתינה להיעשות מבחירה, טרום ביצועה, בידיעה, שהטובין הניתן, נתפש כבעל ערך גבוה יותר לנותן ממה שקיבל מהמוטב, אם היה מותיר את הטובין ברשותו.

אם הטובין ניתן בידיעה כ-‘שווה’ ערך למתקבל – להלן ‘שחלוף’ טובין, ‘סחר חליפין’, ‘מסחר’.

אם הטובין ניתן ללא הקצאת מחשבה על משמעותו – זוהי פעולה מכנית, לא אינטליגנטית, אולי בזבוז או טעות, וממילא לא ערכית.

אם שיקולי רווח נעשו אחרי נתינה, או שלא מבחירה – לא נעשה ויתור מקדמי – זו לא נדיבות, אלא הליך הצדקת ההפסד, רציונליות שלאחר מעשה, שנועדה לטפל בהפסד כלכלי באמצעות פיצוי מנטלי.

* כששיעור מהתמורה לטובין הניתן הוא מסיפוק ההנאה מהנתינה העודפת

קבלת תמורה חלקית עד אפסית מהטובין הניתן, בכל מקרה פחותה מערכה לנותן, כשהנותן מודע לכך ואינו חש נפסד.

*6 כ המשלים ויותר, את הנאת הנותן מערך ישיר חסר

יש הרואים בנדיבות כ’חוסר רצון לקבל תמורה’.
הבחנה זו אינה מקובלת עלי שכן,

 • אינה לוקחת בחשבון את התמורה שאינה טובין,
 • ולא ממש יכולה לקחת בחשבון את משאלות התודעה של הנותן, לקבלת
  • תגמול או תמורה שלא ניתנת לחיזוי
  • בעתיד כלשהו.
*7 ובכך הנותן מסופק.

סיפוק רגשי.
הפער בין שווי הטובין של הנותן לתגמול הפחות, עדיין מותיר את הנותן מסופק מעצם הוויתור.

ניסיון נוסף

הקצאת תשומות לאחר, בידיעת המקצה/ הנותן/ הנדיב, ש –

 • לא נעשתה התחשבנות קונקרטית, על שווי תגמול ביחס לתשומות שנתנו,
 • או בידיעה מקדמית שהתשומות יקרות מהתגמול,

כשלפחות חלק מהתגמול על הנתינה זו תחושה נעימה מפעולת הנתינה.

הבחנה

כך, יש להבחין בין

 • נדיבות זמינה
  הקצאה ומתן תשומות של הנותן מתוך קשב לצרכי המקבל,
 • נדיבות מציעה
  מתן טובין הנמצא אצל הנותן מתוך קשב לצרכי הנותן.

נדיבות לא מתואמת

קיימים מקרים בהם נותן העניק טובין בעל ערך רב מבחינתו, ונתפש בעל ערך פחות אצל המקבל.

השערות

 • על פי רוב, אנשים נוטים לייחס לעצמם נדיבות גבוהה יותר מאשר סביבתם.
 • מי שמייחס לעצמו נדיבות, כנראה אינו נתפש כ’נדיב’ אצל אחרים, אלא
  • כמשקיע מיומן,
  • משקיע מחורבן.

נדיבות נתפשת

יש טיפוסים מובחנים שנתפשים כנדיבים, שמתחזקים את תדמיתם ככאלה,
עלי ידי הצפת היעד בתועפות טובין.

על ציר זמן, לעיתים מתברר, שהפגנת נדיבות אקססיבית, אינה בבחינת ‘נדיבות’,
שכן הקצאת טובין נתפשת זו

 • נעשית על ידי מי שיש לו חוסר מידתיות בניהול טובין,
 • אין בהשפרצת הטובין הניתן מענה לצורך המקבל,
 • מעשה הנדיבות נעשה בעת שאינה תואמת את הציפייה או את צורך המקבל,
 • הניתן מתוך תפריט של כמה אפשרויות, מצומצמות,
  • שאינו מתוך קשב לצורך קיים,
 • תוך ציפייה לקבלת תגמול רגשי ממעשה הריצוי, כולל תחזוק תדמית או השקטת רגשי אשם או נחיתות.

  ניבוי – זמינות

  זמינות לאחר היא סוג של נדיבות.

  חוסר זמינות היא אבן בוחן להיות איכות הנדיבות, מטרותיה, ואופייה; נתינה על מצע זמינות נמוך מעידה על ‘טיפול’ בצורך ישיר של התורם ופחות של הנתרם.
  ככזו הנדיבות הערכית פחות מובהקת.

  Share

  2 תגובות בנושא “נדיבות – אחיזה תודעתית”

  הערות? אשמח לתגובתך