ביצועיזם וחמלה

משך קריאה כ- <1 דקות

ללא זיכרון

תכונות שעל פי רוב נמצאות בצדי מרחב נוגדים,
וחולקות התעלמות מזיכרון מקדמי.

Share

הערות? אשמח לתגובתך