חרדה - תיעול אהבה עצמית באופן שגוי

חרדה

משך קריאה כ־ 1 דקות

עשיית/ מניעת פעולה, שהעושה/ הנמנע או המעריך מחווה, שמחוץ לסיטואציה החרדתית היה פועל אחרת.

  • תיעול אהבה עצמית באופן שגוי.
  • החצנת חוסר יכולת להתמודד עם איום בתצורתו המקסימלית.
  • בסוציו-אקונומיה של הקורא את הנכתב כאן, יש סיכוי גבוה, שהחצנת ביטויי חרדה ורבליים ומחוותיים, נתפשים כביטויי אהבה, וככאלה הם חיווים ראויים להערכה. בעיקר כלפי ילדים אישיים.
    • ככאלה ביטויי חרדה מעצימים את עצמם, וכן את החרדה עצמה.
    • כך, חרדה מותמרת ממצב שלילי לחיובי.

חרד מזהה התרחשות מפתח אותה לסיעה המאיים, וככל שחושש מהתממשותה מחצין את ביטויי חרדתו.

החרדה מעידה על אופן התמודדות החרד עם האיום, לא על הטריגר,
גם אם החרד ישתמש במכלול תשומותיו ומיומנותו להתמיר את חרדתו הסובייקטיבית לסוגיה אובייקטיבית.

Share

One thought on “חרדה”

הערות? אשמח לתגובתך