הנגשה מקצועית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ברור שהִתֲרבות המקצועות ותתיהם החל מהמאה ה-20 הואצה בסדרי גודל שונים מכל ההיסטוריה האנושית שקדמה לכך.

הדעה הרווחת שההתמחות המקצועית הולכת ומתגברת ככל שנוצרים תתי מקצוע נוספים שלא היו ידועים קודם, ככל שלא היו רצונות לצריכת תוצרי מקצועות אלה (- לא צורך, צורך זה להשתין.)ולדעתי, בצד התמחות שאיפיינה את המאה ה-20, ברבע האחרון של המאה ה-20 קרה משהו מעניין ‘ההנגשה‘.

המחשב, הטלפון הסלולרי הנגישו את כל תחומי החיים לכל, בריבוי אינסופי של ממדים.

כך, ירידת ערך המיוחס לניסיון, שחיקת ערך המיומנות וקומודיטציית הכישרון.
בעת שעוברים סף כניסת כישורי בסיס
שהוגבה דרמטית, אך הפך נגיש דמוקרטית לכל
הפרט התקבל למועדון בר-רכישת המקצוע,
והודר מתפישת קשה תחליף.

המשמעות

אופרטיבית, אחוז המשנים את מקצועות עבודתם במהלך חייהם ביחס למי שעבד באותו מקצוע עלה ברבע המאה האחרון דרמטית, ימשיך להיות מואץ.

כהשלכה מכך, לא בדקתי, אך מצפה בהערכה אינטואיטיבית בלתי סבירה ממבט ראשון, ש-
% מי ששינה מקצוע שנחשב כמצריך התמחות, למקצוע אחר מצריך התמחות שונה,
עלה בהרבה יותר ב-30 שנה האחרונות מכל מה שהיה בעבר, ואף בהשוואה למחליפי מקצועות הדורשים מיומנות קטנה יותר.

הסיבה לציפייה זו, שמקצועות מתוחכמים המצריכים מיומנות, משתפים בסף גבוה של כישורי בסיס שמאפשרים את ההתמחות.

ערכית, בשל ירידת מושג אי-התחליפיות, יש יתרון ל-

  • מי שהצליח להתקרב לתשתיות,
  • מי שנולד עם הקצנת תכונות שיש להן ביקוש.

עד התפנית למגמה הבאה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share