מחשבה רדיקלית

בדרך כלל פרשנות מישהו על תוכן היא בכלל הופכית.

כלומר, אותו מישהו בא לפרשנות עם אג’נדה מחשבתית מקדמית,
ומשתמש בתוכן אותו בא לפרש
כדי לחזק את תפישתו הפרלימינרית.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share