מודעות שקופה

עובר עם י”ה ליד הקריה.
בוהה בחיילות ומשתף:

“מתאים לי עכשיו חיילת.”

Share

השאר תגובה