הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינסטינקטים, דינמיקת שינוי

אינסטינקטים, ככלים השרדותיים, מתפתחים עם התבגרות אורגניזם, בהתאמה ליכולות פיזיולוגיות וקוגניטיביות.

האפקטיביות, איכות התגובתיות – מהירותם, אבחון ומידת ההתאמה שלהם לחיוויי מציאות דועכת עם בלות, לרמת ‘אי־רלוונטיות’ או אף מסבה נזק לייצר הקיום המפעם.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינסטינקטים, דינמיקת שינוי”

הערות? אשמח לתגובתך

Share