הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט, דינמיקת שינוי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מידת סיפוק עונג

סנטימנטים מוטמעים מינקות יתעצמו או יתפוגגו בהתאם ל

בחינה רציונלית: האם סיפקו חיובית או שלילית את בעליהם?
♣ על מצע מכריע של עוצמת חיוויים רגשיים נצברים, חיוביים או שליליים, שסיפקו או מנעו במימושם, או בחדלונם.

אלגוריתם לא בר פיצוח רציונלי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share