הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמית | יריב

שותפות מקדמת מטרה | שותפות מטרה נוגדת

עמית ויריב חולקים מטרה משותפת.

עמית

עמיתים למטרה שווי־דרג, עשויים להיות גם שותפים מקדמים האחד את האחר(ים) וגם יריב(ים) מתחרים בתת־מטרה לעיסוקם.

יריב

יריבים מתחרים בניגוד עניינים, אינם בהכרח באותו מדרג סמכות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share