הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נרטיב, רציונליזציה

בריאת עבר למימוש ערך

נרטיב
🔸 בדיית סיפור מוכוון ערכית
🔸 על התרחשות עבר בעייתית,
🔸 לרוב של קולקטיב,
🔸 לגיוס התכנסות הזדהותית.

רציונליזציה
🔹 ניסוח הסבר והקשרים לוגיים
🔹 על התנהלות עבר בעייתית,
🔹 לרוב של פרט,
🔹 לספיחת ערך עצמי ומהסביבה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נרטיב, רציונליזציה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share