תקשורת רגולטורית

בתפישת אנשים יחסים משמעותיים,
אני תמה,
איך מסתדר להם
הפעלת שיקול דעת רגולטורי על איזו פניה אליהם הם יכולים לא לענות,
ועדיין לשמר את אותנטיות יחסים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share