דת

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

 • religionאוסף ציוויים, ערכים ומסרים להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון, נשען על מרכיב אמוני קיים באישיות המאמין המבועת מהלא מובן והבלתי נשלט ומייחל לבלתי מושג, מונח על מצע סיפורי בדוי תומך.
  דת מטמיעה ציות באמצעות יישום פעולות וטקסים למאמינים, איום בסנקציות והבטחות לתגמול של כוח־על.
  האמונות הן תפישות שאינן ניתנות להוכחה שתפקידן לקדם ערכים שיוצרי הדת מבקשים לקדם לטובת הקהילה ואת ראשיה, באמצעות מבנה רציונלי המונח על הסמלות לקידום ערכים פרקטיים.
 • תפקידה:
  1. ניפוק אמצעים מנטליים, הסברים, להבנת חיוויי מציאות נתפשת,
  2. גזירת התנהלויות תואמות,
  3. לטובת שימור סדר חברתי,
   כפי שנתפש על ידי מחוללי הדת והממסד המקיים אותה.
 • כך, על דת להכיל
  1. אמונה‘ הכלה של התכנות לא רציונלית – הכרה תודעתית משפיעה על יקום אונטולוגי,
  2. ממד ‘ציווי‘, שאין לערער עליו, ועל מקור הסמכות,
  3. ממד ‘הסמלה‘- ייחוס תודעתי לאובייקט משמעות השונה מהווייתו וקשירתו להוויה אחרת.
  4. וכן ‘ערך’ קונקרטי לקידום של סוכני הדת, המתווכים בין המאמין לאידיאה.
 • וכן, דת לא מחוייבת להכיל אל,
  מהטעמים

  1. אלוהות היא אחד מהעמודים ההכרחיים והאפשריים להשתתת דת,
   ניתן להתייחס ללאומנות כסוג של דת, נטולת אל.
  2. האם יש בסיס ליומרה להטיל על רוב המאמינים, אדוקים ככל שיהיו, את מהות האל?
   חוסר היכולת של מאמין להסביר את קיום ה’אל’, לא משפיע על היות האל או לא, כמובן, ועם זאת מחזקת את התפישה של מרכיב האמונה והציוויים הנלווים- דת.

לעיתים מכילים ל- ומדירים מ- ‘דת’ באופן שגוי:

 • יש מי שמודר מהדת, עצמאית או על ידי אחרים ומתוייג כ’חילוני’ בשל העובדה שאינו ממלא חלק או את כל המצוות –
  • הוא עדיין יכול להיות דתי. בגרסה העצלה.
 • אהדה לקבוצת כדורגל אינה בבחינת ‘דת’, שכן אין ממד ציווי.
  • אין להחליף רצון חזק, או אפילו התמכרות בציווי מילולי.
Share

One thought on “דת”

הערות? אשמח לתגובתך

Share