רטרוספקטיבה משפחה גרעינית

בהסתכלות לאחור, ישנם שלושה שלבים של התייחסות לבחינת משפחה גרעינית:

שלב ראשון

הִמצאות בתוך הסיטואציה, ספיחת אירועים, חוויות,
תגובתיות אינסטינקטיבית, כלי ההערכה בסיסיים, ראשוניים – go, no go.

שלב שני

ממשקים מתרחקים, אבסטרקטיים, מורכבים,
יצירת ריבוי כלים ביקורתיים, ספיחת אמות מידה השוואתיות מהסביבה.

שלב שלישי

ממשקים רחוקים, אבסטרקטיים,
אין מידע עדכני נוסך, אטלי היסטורי, הערכה ביקורת מנותקת, ייתכן מוטה אג’נדה או לנרטיב אפשריים.

Share

השאר תגובה