היסטוריון הסיטואציה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מדיד אובייקטיבי; חיצוני למצב. נטול אג’נדה.

מי שנכח באירוע, והעביר את מרכיביו באופן שהיה נתפש דומה בתודעה זרה נטולת אג’נדה חפה מאינטרס, עדותו משמשת כ’תעודה’ היסטורית.

 

 

מי סובייקטים אנושיים.
בעת שכותב ‘סובייקט אנושי’ מזמן אוקסימורון חהכדרה – איל ייתכן סובייקט אנושי נטול הטייה לכיוון כלשהו.
אז זהו, שאני מכוון לאחיזה הדוקה ככל הניתן, לא מושלמת שעדיין תוכל להתקבל כל קוב מוחלט של המקרים, גם אם לא על כולם.
שנכח אחד או יותר מחושיו, קולטני מציאות, קבלו את המידע באופן ישיר.
תוצרי עידן מ’ציאות מדומה’ ו’רבודה’ מכבירים אתגרים על ההבחנה, שכן שיחת אודיו או וידאו מהוות דוגמאות לתיווכי מציאות מני רבים.
באירוע, מה שניתן להגדרה מילולית ולתיווך, להעברה, לתודעה אחרת.
והעביר את האלמנטים המרכיבים את האירוע, האצורים בתודעתו חלק עם תודעה אחרת, הביא לידיעתה, לטיפולה העצמוני.
או לפחות את חלק מהמרכיבים
בדרך כלל באופן מילולי, אך לא בהכרח, ייתכן גרפי, שמיעתי או בכל דרך אחרת באמצעות חושים שמובילים לעיבוד תודעתי.
באופן בתצורה, במבנה
שהיה נתפש שתודעה אחרת כלשהי, גנרית, לו הייתה אוחזת בו
דומה באופן בו תודעה מזהה אלמנטים במכלול שהיא נחשפה אליהם בעבר, עבדה אותם באופן מסוים, וכעת נחשפת למרכיבים מובחנים ומשמעותיים באופן טיפול דומה, מטפלת בהם באותה צורה.
 בתודעה מכלול המרכיבים המנטליים המרכיבים סובייקט.
זרה נטולת אג’נדה, חפה מאינטרס,שאינה נתונה להשפעת תודעה שמעורבת באירוע, אין לה עניין להציגו באופן מוטה כלשהו,
עדותו משמשת כ’תעודה’ היסטורית. המידע הנמסר הוא הנאמן למקור.
לעדות כשלעצמה לא מיוחס נרטיב.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share