אבולוציה מדינית

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פרטים התכנסו והתמצקו לגופים מדיניים ככל שהמטלות שהיו לפניהם היו מורכבות יותר, וככל שאמצעי התקשורת והשליטה השתכללו.

מטבע הדברים המדינות נוצרו על ידי פרטים שחלקו מצע של טריטוריאלי משותף, שפה אמונה, ומתוך כך תרבות משותפת.

במקביל, התפתחו אידיאולוגיות ותפישות לכיווני התפתחות אפשריים, רצויים, שעל המבנה המדיני להתפתח.

שמעון פרס, נדמה לי, אמר ש’אנחנו מומחים לעבר’,
אני מוסיף ש’הנבואה נתנה לנבונים ולכן לא אתנבא.’

לא יודע לחזות תחנות על ציר הזמן, ועם, להערכתי זאת המגמה-

בשל המשך הליך מורכבות המטלות,
השתכללות התקשורת,
הנמכת מחסום השפה כאמצעי התקשרות בין פרטים מרוחקים עם עניין משותף,
הקטנת חשיבות מרחב גיאוגרפי ליצירת אינטרסים משותפים,
הליך העצמת הרציונליות על חשבון מרכיב אמוני,
יוביל (גם) לדילול והתמוססות הלאומיות,
ומבנים מדיניים ידוללו לכיוונים של מבנים אד הוק(יים) לקידום אינטרסים משותפים של פרטיהם.

Share

מאת

יאיר yair דיקמן dickmann

לא מעניין

הערות? אשמח לתגובתך

Share