הומני, אחרי העידן הטכנולוגי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

עם הבשלת עידן העידן הטכנולוגי, העלאת רמת החיים של כלל האנשים,
אבולוציונית,
האנושות תסיט חלק ניכר ממשאביה, לטיפול הומני, בשל-

 1. האצה טכנולוגית
  תהליך קורה, יקרה במשולב, בשל התפתחות מואצת של הטכנולוגיה, שתעצים את התפתחותה באמצעים טכנולוגיים,
 2. אישי
  ההתמקדות האישית, ברווחת הפרט, מעבר לשרידה, אלא בביינג המנטלי
 3. צורך,
  טיפול פוסט, אחרי, באוכלוסיות הזקוקות לסיוע מנטלי-
  1. הגדלת מגזר האוכלוסיה שיצא ממעגל העבודה בשל חוסר התאמה לדרישות במקביל להגדלת תוחלת החיים, 
  2. פליטת אנשים בגיל העבודה בשל היעדר ביקוש לתשומותיהם,
  3. חוסר יכולת השתלבות של צעירים להיכנס לשוק.
 4. רמת חיים
  טיפול פרה,
  1. ההנגשה הטכנולוגית מוזילה את מוצרי הטובין ברי הקיימא.
  2. רמת החיים של אנשים תכיל טובין מנטליים, עליהם ישלמו. 

משער שמקצועות העוסקים בביינג האינדיבידואלי, ברטטחת הפרט ובטיפול בהעדרה יהוו את מקצועות הליבה של העידן ההומני בסיפו של העידן הטכנולוגי.

 

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share