turn-offs

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תיוגים (שאני מתייג) מצביים, שמכבים אותי:

כשמזהה

 1. אלימות, גם אם לא ישירה עלי,
 2. אילוצי מעשה בניגוד לרצוני,
 3. סילוף כוונתי, בשוגג- חמור יותר, או במכוון,
 4. רתימת סילוף כוונתי המקורית באופן שגוי, בשוגג- חמור יותר, או במכוון לקדם עניין שלא מסכים לו,
 5. חוסר יושר, בדגש על אינטלקטואלי, כשמתייג עמדה פרדיגמטית שדוברה מפר מציאות או סבירות כדי לקדמה,
 6. עילגות מילולית, ועוד יותר צמצום רעיוני תפישתי,
 7. גילויי התמרה של תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית,
 8. דרישה לתיעול שיח לטיפול בדימוי עצמי,
 9. איום שתוכן משפיע על תפישת ערך, על מצב רוח, ולכן זו הסיבה שלא לדון בו,
 10. תקשורת מזייפת- חיווי רגשי של הדובר שלא תואם את תפישתי אותו,
 11. ‘מתק שפתיים’, שימוש במלים מתוקות כדי לברוא מציאות שונה.
 12. to be continued
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share