מודל עוגת חתונה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התכנסות להזדהות השתייכותית

מעגלי הזדהות עם שיוך הזדהותי.

ההתייחסות לעמיתים אנונימיים, התייחסות אליהם מעצם השתייכותם לקבוצת ההזדהות.

המודל מנטרל מכרים

 • מקבוצת ההזדהות:
  להם יתכן יחוס שולל בשל ממשקים אחרים,
 • שייכים לקבוצה אחרת:
  אליהם יש סנטימנט חיובי בשל התממשקות אחרת.

עוגת חתונה

 • קהילה,
 • אתני,
 • מדינה,
 • דת,
 • גזע,
 • מגדר.

משמעות ההזדהות

אמפתיה מקדמית, העדפה, תחושת ערך גבוהה לעמיתים אנונימיים מעצם השיתוף בהשתייכותם, על פני מי שלא שייך לקבוצת ההזדהות.

רתיעה כלפי מי שנמצא בקבוצת הזדהות שונה.

הסתייגויות

ההיררכיה לפי גודל פרטים יחסי.

בין פרטים עומק ההזדהות לקבוצה יכול להשתנות, וכן רמת העוינות לקבוצה מאובחנת אחרת.

הקצאת האנרגיה לתחזוק הזדהות או עוינות שונה בין פרטים מסוימים לקבוצות מסוימות.

עם זאת, תפישה היררכית לפי סממני הזדהות משותפת לרוב האנשים, ומהווה מאפיין אישיותי יצב על ציר חיים – כלומר איכות אישיות נשארת של הקצאת ערך לאנשים לפי השתייכות הזדהותית של המפרט המזדהה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share