האם 'התבוללות' בין גזעית; התכה אֱמונית, פיעפוע לאומי, טשטוש צביון, אינדיבידואלי, רציונלי, אינם עדיפים על תשלום בדם, באלימות בְּחֵרות או בצער, על קידוש אידיאה קולקטיבית?

התבוללות

האם ‘התבוללות’ בין גזעית;
התכה אֱמונית, פיעפוע לאומי, טשטוש צביון,
אינדיבידואלי, רציונלי,
אינם עדיפים על תשלום
בדם, באלימות בְּחֵרות או בצער,
על קידוש אידיאה קולקטיבית?

Share

השאר תגובה