שטיק וגורנישט

11 יום למשפט ראש ממשלה שלושה כתבי אישום

24/5/2020, האם יגיע?

11 ימים לפתיחת משפט #ראשממשלהשלושהכתביאישום.

האם ייפתח?

שטיק וגורנישט?

Share

השאר תגובה