זהירות - עיסוק בהערכת סיכוני התממשות איום, חרדה - עיסוק בתוצאותיה.

פחד: זהירות — חרדה

הבחנה

פחד, חשש – חיווי תודעתי על איום.

שני דרכי טיפול תודעתי:

  1. זהירות –
    1. עיסוק בהערכת סיכוני התממשות,
    2. ברירה מושכלת של דרכי פעולה,
  2. חרדה
    1. עיסוק בתוצאות האיום בתצורתן הנגטיבית המקסימלית,
    2. תגובה רגשית מאז’ורית למניעה ריאלית, פיזית.

דוגמאות הן התצורה נחותה להסביר רעיון [ולאחר תשלום מס השפתיים]:

אנשים נפגעים יותר בחציית כביש לעומת חציית אוקיינוס במטוס.

החשש מפגיעת מכוניות נוסעות מותמר לתגובה זהירה המלמדת, מטמיעה בילדים צעירים, מאפשרת לבני תשע לחצות כביש במעבר חצייה, כשמבט שמאלה-ימינה-שמאלה – במדינות בהן נוהדים בימין – מקדים את הפעולה, וזאת במטרה לאתר תנועת מכונית מאיימת, ועדיין לאפשר את הפעולה.

אצל החרדים לטוס – חשש התממשות סטטיסטית נמוך מפגיעת מכונית, בשל ההכרה שמקרה אסון יוביל לנזק סופני גם אם הסתברות התכנותו נמוכה. אלה נמנעים מלטוס, או חווים עוררות רגשית קיצונית.

Share

השאר תגובה