פגוש פוגייש פגשתי מסבירי דחיית פנייה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מוקדש* למסבירים** שלא התבקשו***

פגוש פוגייש פגשתי, מכבירי הסברים לתשובתם השלילית, בפניה אליהם.

פגשתי מי שמבקשים מהם, בעיקר מציעים להם הצעות, שמקפידים – מובחן לי – להשיב ב-‘לא’ אופייני, צפוי מתבקש, שמעבר למנומס מוסיף את ‘מה הם עושים שלא מאפשר להם להיענות חיובית לפניה’.

ניתן, כמובן, לפטור ב-ההצעה ‘לא מתאים’ להם.
עם זאת, זו פרקטיקה מובחנת שננקטת על ידי אנשים מסויימים, שלכדה את תשומת לבי, ולהלן הסבר אפשרי:

חסר פניוּת תשומתי, בהיבט הרגשי, (מוצפים רגשית):
אין שפע להיענות תגובתית.
פעולה
♠ מכורח נכפה חיצונית
♣ מבחירת מממשת רצון אקטיבי.
אין תשומות לזמינות תגובתיות.

ההכברה בהסבר הנלווה ל’לא’ הוא ביצירת צידוק, בעיקר לעצמם, שכן הם אינטואיטיבית חשים שהם מסרבים להצעה, הם לא רוצים להתפש כ’סרבנים’, ועוד פחות לסתום את האפשרות שלל הצעת הטובין – אולי יפסידו משהו.

 


  • * מוקדש – אחאנא”ר שכמוני, לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט; מין מחוות שמרנים חובבי מלל מרהיב שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית. שיהיה.
    ** למסבירים – מכבירים על הסיבה, האלטרנטיבה
    *** שלא התבקשו – להבנתי השלילה לגיטימית, צפויה. אין צורך או ציפייה בהסבר לה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share