פגוש פוגייש פגשתי סנקציה–אוטו–סנקציה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מוקדש* למאיימים**, למחילים***, סנקציה**** על אחרים שיטילו סנקציה על עצמם*****

פוגש מאיימים ש

‘בשל התנהגות מולם, שלא מקובלת עליהם, הם יטילו על עצמם סנקציה.’
ימנעו מעצמם טובין שהיו רוצים לצרוך ממי שהטילו עליהם את העיצומים.

האיום והעונש על אחר הוא הענשת עצמם.כדי שהאחר ‘יסבול’.

התנהלות כְּזו – מהווה מניפולציה, היבט של טרור רגשי.

איום או החלה כזו מודגמת אצל ‘חלש’ מול מי שנתפש בעיניו כ’חזק’.

בדינמיקת היחסים בין ‘חזק’ שהתנהג באופן שנתפש כשלילי על ידי ‘חלש’,
החלש מזהה שהחזק תגובתי אליו רגשית,
החלש נוקט בסנקציה, הענשה, מניעה מול החזק על ידי מניעת טובין מעצמו
ב’אשמת’ החזק:

‘בהתנהגותך זו, לא אצרוך את שירותיך שהייתי רוצה לצרוך.’

מופע ביחסי הורים ילדים, זוגות.

ה’חלש’ הוא האגרסור, ועם זאת בחושיו הוא מבין מיהו ה’חזק’ שיגיב חיובית לטרור זה.

ה’חזק’ בשל אירועים מקדמיים נתון לטרור בשל רגשות אשמה שהיאו את החלש לנקיטת אלימות רגשית זו.

[ספרו ל’חזק’, שכל עוד הוא לוקח אחריות על ייצוב מצב רוחו של ה’חלש’ הוא נתון לטרור,
וכל הסכמה לעיצומים אלה, לעולם לא תביא לסיפוק,
אל תטמיע את את דינמיקת משחקי התפקידים, דינמיקה שפוגעת בשניהם, ויותר בחלש.]

 


*  מוקדש – אחאנא”ר שכמוני, אף פעם לא הבנתי את הקונספט ‘מוקדש ל-‘ בספרות, בספורט;
מין מחוות של קונסרבטיבים שמובנות לעמיתיהם נטולי בקרה רציונלית.
שיהיה.

** מאיימים – מכריזים שאם תנאי יתקיים בעתיד או לא, יקרה… תקרה הסנקציה.

*** מחילים – לאור מה שקרה בעבר כלשהו, הפעלת הסנקציה.

**** סנקציה – מניעת טובין או הרעת רמת חיים כעונש או כקנס על מעשה שנתפש כשלילי על ידי המטיל, במטרה שלא יישנה על ידי העושה או אחרים שנחשפו אליו.

***** אחרים – כללית – על מי שאינו מטיל הסנקציה.
במקרה זה, של החלת סנקציה באופן עצמוני – החלת טרור רגשי על מי שנתפש כחזק על ידי מטיל הסנקציה, שוחר את טובת מחיל הסנקציה, ויתרגש מהפגיעה העצמונית.


פגוש פוגייש פגשתי – ריכוז

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share