ליברליות

משך קריאה כ- 2 דקות

יש לך את זה ביותר קצר? לא*

חתירה
למניעת
התערבות
במרחב
אחר.


* ‘מפתה להשתמש ב- ‘חופש’, ולא מספק.


חתירה כוונה, בידיעה שלא יושג מיצוי, אלא התקדמות ממצב עכשווי.
למניעת שלילת פעולה אקטיבית, בשונה מיישום פוזיטיבי של פעולה.
התערבות פעולה שנעשית ללא רצון והסכמה מפורשים של פרט ריבוני,
במרחב שלושה סוגים:

 1. מרחב פרטי
  לכל פרט מרחב אישי
 2. מרחב זולת
  פרט מזהה מרחב פרט אחר שאינו הוא
 3. מרחב ציבורי
  מרחב שאינו מזוהה כמרחב של פרטים אחרים.
  הכרה, שמרחב שאינו שייך לפרט, שייך לציבור, במובן של נתון לשימוש זמני של פרט רנדומלי – Random Acess, לרווחתו ושימושו.
  המרחב נתון לריבונות הפרטים – ארגון, קולקטיב, שעליו נמנים פרטים, לשם תחזק תשתיתֵי מרחב זה, ומניע השתלטות ‘חזק’ כלשהו.
אחר מונח מפתח:
פרט אינו נכנס למרחב פרט אחר, ללא רצון והרשאת הפרט אליו נכנס.
פלישה למרחב פרט אחר תיחשב, כלגיטימית, רק במקרי קיצון של הצלת הפרט האחר, או איום פיזי ישיר על הפרט הפולש למרחב אחר לשם הגנתו.

פרקטיקה

כאשר חברה רואה לעצמה כברת זכות להטיל איסור – פעולה פוזיטיבית, על התאבדות/ הפלות, מתחוללת פלישה למרחב פרט.
כאשר חברה מונעת פתיחת עסקים בשעות מסויימות – היא מנכסת מרחב ציבורי להחלטת הרוב, ולמעשה על ידי ‘נציג’ האזרחים, או לחזק.

גבולות – בעייתיות

כאשר צרפת מחוקקת את חוק איסור חבישת הבורקה, בשם ‘ליברליות’, היא נוקטת בצעד נוגד ליברליות.

זוג הורים גורס ששיטת חינוך אותה הם מיישמים נתפשת כחורגת מנורמה, רשויות החברה מתערבות.
נטייתי לשלול התערבות זו, שכן הילדים הם של הוריהם לא של החברה.
עם זאת, אינני משוכנע שטהרנות שמפקירה את שלום הילדים זו ראויה, מהו הגבול, בשם מה לחייב או לשלול את ההתערבות.

בה בעת, גילוי עריות בין בגירים, בהסכמה – מותרת לטעמי.

טעות רווחת

ייחוס הומניות חומלת לליברליות היא טעות.

חופש פרט אינו מגיע מחמלת החזק.

יישום חופש פרט נובע מהכרת אדם שאם הוא שואף לחופש במרחב הפרט שלו, עליו לכבד את חופש מרחב האחר.

Share

הערות? אשמח לתגובתך