דיקמן ויכוח דתי

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ח’, החטא הקדמון

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, א’, פתיח

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ב’, שכנוע

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ג’, סיבות קיום אמונה

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ד’, משמעות

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ה’, אבחנה

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ו’, תרבות

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ז’, התמרה

החטא הקדמון

ההפרדה הראשונית קדמונית, בין

  • מחשבה ימנית שמרנית,
  • לבין תפישה שאינה כזו*

נעוצה בתפישה האינטואיטיבית, המוטמעת**
איך על חברה להתנהל:
האם חברה היא סך פרטיה, שואפת הומוגניות, מקדשת התנהלות דומה, שטובתה היא הטובה המצרפית המוצקה של רוב פרטיה הדומים,
וככזו נוטה אמונית, להקצאת ערכים מקודשים לדת, אל, לאום, עם, אדמה, סמלים
או
חברה הטרוגנית, שמרבית פרטיה מחייבים חופש לפרטיה גם אם
המחייבים לא צורכים את נתיב החופש המסויים,
וגם אם הצורכים נמנים על מיעוט בטל,
וככזו דוגלת בשיוויון הזדמנויות של פרטים, איפשור רב-גוניות של הנורמה, כלומר אימוץ שולי נורמה כנורמטיביות מחשבה רציונלית השוללת קידוש וסמלים.


* מחשבה שמרנית, ימנית כפי שמתבטאת בתפישת המפלגה הרפובליקנית האמריקאית החל מהחצי השני של המאה העשרים, היא מחשבה מאובחנת השואפת לעקרונות ברורים.

היפוך תצורת מחשבה זו אינו מובהק ככלל, אלא לנושאים מסויימים.


** אינני יודע מה גורם לאבחנה בתצורת מחשבה אופיינית, האם אורגנית או מחשבתית, מעריך שתודעתית אך ברובד ראשוני, קרוב לתשתית.

הערות נוספות

מחשבה ימנית מדברת על אחדות כערך, על ההתכנסות למשותף.

ההתייחסות שתוצאות הבחירות מעידות על ‘צדק’ כלשהו- כלומר, הרוב מעצם היותו רוב הוא ‘צודק’. לא, הוא רק נורמטיבי או שיש יותר ממנו.

 


לקריאת:

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, ט’, אמונה מסייעת

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, י’, הסתייגות

טיוטא: ויכוח דתי רציונלי, י”א’, אישית

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share