נורמטיביות–סבירות

משך קריאה כ־ 1 דקות

פרדוקס

נורמטיביות

מיומנות של פרט
להתכנסות לערכים שנוסחו על ידי אחרים,
תוך שכנוע עצמי שעצם היות ערכים אלה בשימוש רווח,
הם סבירים- עומדים באמות מידה רציונליות.

סבירות

מערכת שיקולים ופעולות שתודעה בלתי תלויה הייתה יכולה להבין את הרציונל ולפעול בהינתן תנאים זהים באופן דומה.

פרדוקס

ערכים נורמטיביים שמקבלים תקפות מעצם היותם מקובלים על ריבוי אנשים מסביבתו של פרט כדי ומותמרים מ’נורמה’ ל’סבירות’.

דוגמאות?

דת

התייחסות למדינה באופן מיסטי

גורל משותף

קונספט שבועה,

נדר

ברית מילה,

חתונה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך