דמוקרטיה: ריבון עליון על חוק

משך קריאה כ- 2 דקות

באי-נוחות וביושר אינטלקטואלי

שלטון חוק מעל רצון העם

נתניהו חופן את שתי תצורות הדמוקרטיה;

  • בתצורתה המערבית מתוחכמת מסונתזת, יונקת סמכותה מחוקים מתווכים, נסמכת על בקרות, שומרים סף, איזונים, בלמים,
  • זו הראשונית, ישירה, אינטואיטיבית גולמית, עוקבת מספרית אחר רצון העם.

ומטיחן זו בזו.

מה רוצה העם?

כללית, יישום שלטון חוק.

ועם זאת, כבמקרה המסויים שנתניהו השית על המציאות הישראלית,
[בהנחה ש] למעלה מ- 50% מהאזרחים אומרים:

‘אני מכבד חוק, או לא, לא ממין העניין כעת בעת הזאת, אני ועוד 50% מהאזרחים רוצים את נתניהו ראש ממשלה, כועסים, ‘בשם מה מונעים ממני?’ בשל פרוצדורה ש- שלמעלה מ-50% לא תומכים בה?
אני העם. הריבון.
אני רוצה את נתניהו ראש ממשלה!’

בחריקת שיניים ככל שתהא, יש לכבד את החוק הבסיסי, החוק של רוב האנשים שמעדיפים את החק הבסיסי.

יש לעשות זאת

  • הן תכנית – ‘רצון העם’ הוא היעד אליו חותרים
  • הן מאלמנט ההגינות – רצון הרוב,
  • הן בטחון – רוב לא מסופק מסוכן.
    כן, מבין את הבעייתיות, ובכל זאת אלימות המון היא נורמה, וכבר לא נחשבת כאלימות פלילית של פרט.

דתי נאור

באי נוחות, ואולי בחתירה ליושר אינטלקטואלי, אני כמו דתי שלא רוצה לכפות דת על אחר;
הרי כל בעל אמונה רוצה שאחר יחזק אותו באמונתו על ידי שיאמץ אותה גם. שיראה את האור לבד וולונטרית.

הייתי רוצה שלאנשים תהיה תודעה דמוקרטית. כמו שלי, פרוגרסיבית, חותרת רציונליות, אינדיבידואליות, זכויות פרט, שיוויון, חתירה לשלום, אוניברסלית.
רובם המוחלט של ‘ליברלים’, שוחרי דמוקרטיה בתצורתה המערבית לא רואים דמוקרטיה כפי שאני רואה אותה, בעיקר בהיבטי הלאומנות, טקסים, צביון.

אין לי ציפייה שהרוב הרוצה את נתניהו כראש ממשלה יתכנס לעמדתי;

רצון חופשי נסמך על רוב > מיעוט נסמך על עיגון חוקתי אבסטרקטי.

אם הרוב, יותר מ 50% פרטים מבעלי זכות הבחירה, נסמך על רצונם,
הוא עליון
על מיעוט שנסמך על חוקים שאמורים לבטא עיגון תפישתי של רצון נתפש בהינתן עת ומצב אחר.

ביושר, ובצער, דרישת ההמון לשמר את שלטון נאשם בשלושה תיקים עליון על חוק יבש מונע את רצון ההמון.

אנלוגיית הילד המוכה

בהינתן ילד מוכה על ידי מי מהוריו בסביבתי, עולה הסוגיה האם לפנות לרשויות.

בדילמה מי עליון על מי, רשויות או הורה,
גם אם הרשויות שואפות להגן על ילד מהתעמרות הורה מתעלל,
ההורה הוא העליון.

הייתי חש אי-נוחות מהתערבות,
כשהשיקול כן להתערב הוא הנזק שיימנע מהמכות שהילד יחטוף גדול יותר ממניעת מימוש התניית הורה מכה.

כן, שיקול קלוש, ובכל זאת אני מייחס עליונות לריבונות פרט על חברה.

לבטח לרצון צֶבֶר פרטים על זה של חוק, יישות אבסטרקטית – כן עם מימוש המון ששואף להיות נתין של נתניהו, גם אם אני אישית מתנגד לכך בכל מאודי.

Share

הערות? אשמח לתגובתך