הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיחזוק טראומתי

דיזוננס רציונלי

תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
✔️ להזדהות עם החווה,
✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share