אחרי בחירות ב’ 2019

משך קריאה כ- 1 דקות

ניצחתם*

* נכתב טרום הבחירות, וממילא טרם היוודע תוצאותיהן.

בין 55 ל- 60 אחוזים מהמצביעים בישראל מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה בתצורה הדמוקרטית שהוא מדגמן על אלטרנטיבה.

ניצחו.

לא מפתיע, מתבקש.

יותר מעניין

מצביעי שמאל, פרוגרסיבים, שואפי דמוקרטיה לא למדו דבר;
אינטליגנטים דיסציפלינריים, ואיוולים גלובליים,
נסחפו תגובתית עם הזרם,
אחר אטרקטיביות המפלגה הגדולה,
לא הפנימו את שיעור ‘ציפי או ביבי’,
היא פשוט לא יכלה, הגוש שאפף אותה לא איפשר לה את 61 המנדטים שהיו אצל נתניהו.

 

בכך טבחו את הייצוג הפרלמנטרי של פרוגרסיביות, בחרו בדיסציפלינה תואמת קונסרבטיביות, ללא נתניה.

טקטית, רצו ‘לא נתניהו’. לא הושג.

את האנטיתזה לתפישה הליכודית הרגו.

הכשל הוא להסביר את המכניקה הפשוטה הזו, שנסמכת על התנהלות רגשית עדרית מתכנסת, תמונת ראי של – מצביעי ליכוד/ימין, שהם נוגדים אותה, ובעצם זהים לה באימוץ מכניקת מחשבה והתנהלות אופיינית.

Share

הערות? אשמח לתגובתך