מסרים פולחניים במרחב ציבורי

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ביטויי התכנסות קונסרבטיבית קולקטיביסטית הזדהותית בפרהסיה

ניסיונות שיווק של מסרים מתכנסים קונסרבטיבית קולקטיביסטית הזדהותית אוניברסלית ובכלל זה כמובן מופעי לאומיות, יהודות, פולשניים.

אלה אין תכליתם לשכנע רציונלית את הנחשפים אליהם להמיר דתם, או דעתם תפישתם מערכת השקפותיהם וערכיהם בנושאי פרט–חברה בגין שכנוע.תפישת עולם קונסרבטיבית על מסרים ערכיים מתכנסים הזדהותית קונסרבטיבית קולקטיביסטית על מצע סנטימנט ובהטמעת סוכני התפישה כהורים, סביבה, מחנכים מוסדות שלטון ואכיפה, אינה נשענת על רציונליות.

הטמעה רציונלית של ערכים מתכנסים הזדהותית מתייחסת לקיום סנטימנט כקיום ריאלי רציונלי, במקום כאקסיומטי, ומשם יכול להיבנות דיאלקטיקה רציונלית.
נתניהו עושה זאת ביחצ”נו את איראן כאיום – סנטימנט הפחד מוצג כרציונלי, ומשם הטיעון מתפתח רציונלית.

אלא, שהפגנת ביטויים סימבוליים בפרהסיה, על ידי המון נועדו לאו דווקא לשכנע בתקפותם הרציונלית בנכונותם.

ביטויים יחידניים של אותם פולחנים נטולי הקשר היו קושרים את המבצעים אותם לתייוגים נוסח ‘הזוי’, ‘לא שפוי’, ‘מסוכן’ וכיוצא באלה.

החשיפה במרחב של פולחנים מאפשרת את קידום נרמולם.

כך, כאשר היררכית אצל הרוב, בבחינת פרטים צידוק תפישתי, לתקֵפוּת,
‘נורמה’ גבוהה מ’סבירות’,
העברת מסרים במרחב הציבורי מנרמלת את המסר ומתקפת את קיום תומכיו.

לכן נעשות פעולות של הטמעת נורמטיביות בחשיפה לכלל בגופים כ-

  • חב”ד תפילין,
  • אנשי נחמן מאומן,
  • ומצעדי גאווה, בישראל ובכל מקום אחר, שאינם משכנעים מישהו לאמץ את תפישתם, בשונה מהדוגמאות הקודמות, ועם זאת מאמצים את הפרקטיקה הפולחנית צביונית בפרהסיה, במטרה להראות לכלל הציבור, הן לרוב ההטרו סקסואלי והן למי שלא, שלהיות גאה זה נורמטיבי, אם הם מבטאים את ערכיהם בפומבי.
Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share