גזענות, פרופיילינג, זהותנות, תרבותנות

חשש מגזענות

כעת בעידן האינדיבידואליזם, הדה-פרגמנטציה, מבנים מסורתיים מתפרקים, אטומיזציה של פרטים, ואיתם הרעיונות הקולקטיביים המשמשים כפלטפורמה התנהלותית.

גם אם סטטיסטיקה על נושא מסויים אינה מאפשרת ניבוי על סמך נתונים מקדמיים דומים, היא אינה ‘משקרת’. הסטטיסטיקה אינה מנבאת, אלא עוסקת בהתכנות, סבירות, התממשות אפשרות. ככזו היא  מאפשרת חיזוי אפשרי, בקירוב.

פרשנות שגויה היא האחראית למוניטין שלילי של הסטטיסטיקה כגורם מנבא.

בכל הקשור לתפישות בני אנוש, על תכונותיהם,
הערכת סיכויי התאמת פרסונות לפוזיציות,
עם השאיפה ההכרחית, השרדותית, לפענח מציאות על סמך נתונים חלקיים,
קיים חשש, איום,
להסקה דדוקטיבית מכלל כלשהו לפרט, באופן שגוי שיגרום נזקים למעורבים בכך בריבוי ממדים:

 • למסיק באופן שגוי עלול להיגרם נזק מעשי – גזירת פעולה שגויה, ואולי אף קלון –תיוג כ’גזען’, מי שנקט ב’גזענות’ – כבונוס.
 • לפרסונה שתוייגה באופן שגוי, בעיקר על דרך השלילה, ונפגעה
  • ריאלית, פיזית, כלכלית – הזדמנויות נמנעו,
  • רגשית – תחושת הערת נפגעה בעקבות תיוג מנמיך.

התכנות

אבחנה על רקע ביולוגי, גזעי, מגדרי, אתני, תרבותי, עדתי מעוותת מסקנות הסטטיסטיקה:

סטטיסטית

הסיכוי להיות

קטן מאשר

אנליסטית כלכלית אנליסט
אסטרונאוטית אסטרונאוט
במאית פורנו במאי
טייסת* טייס
כדורגלן טופ שחור
כדורגל לבן
מיליארדרית מיליארדר
מכונאית רכב מכונאי
מנהלת מחלקה רפואית מנהל מחלקה
נהגת מרוצים נהג מרוצים
נשיא שחור בארה”ב נשיא לבן
צלמת טלוויזיה צלם
ראשת ממשלה ראש ממשלה
שוער כדורגל שחור
שוער לבן
שחקן לבן ב- NBA שחקן שחור
שפית יוקרה שף
תכנתת תכנת

מתודות חלוקה

גזענות

גזענות:
תיוג פרט או צבר פרטים מסויימים,
בעלי מאפיינים מובחנים, תוצרי מגדר, גזע, דת, תכונות גוף מולדות או חינוך מובחן מינקות,
נתפשים מקדמית כחלק מאתוס שלילי, מוכר ורווח,
ולמתוייגים אין יכולת לאמץ או להסיר את המאפיינים הטבועים ביולוגית, פיזית, או תרבותית.

הסבר כשמאפיינים ביולוגיים, מולדים, קבועים בעבר, בלתי ניתנים להסרה נצבעים שלילית.
למאפיינים אלה מיוחסים תכונות נוספות שמביאות להתייחסות נגטיבית.
שיוך זה מוביל לתפישה תודעתית נגטיבית שלילית או השפעה במציאות של שלילת זכויות שניתנות לאחרים או החלת מגבלות שאינן מושתות על אחרים.
אלה תוצרים אינסטינקטיביים של רוב האנשים כחלק מהכרה שואפת הכללות מקדמות.
מאפיין תכונות בלתי נמנעות – מקדמיות, אינן ניתנות לשינוי.
התייחסות
חיצונית
סובלת מיחסי ציבור רעים. בעיקר בהיבט הומני.
תוספת בתחילתו של דבר, ‘גזענות’ היא אבחנה על סמך תכונות. התכונות המובחנות הן ‘קיימות’, נכונות.

הבעיות עם גזענות:

 • ייחוס שלילי, אינסטינקטיבי, מקדמי, לבעלי מאפיינים מולדים או מוטמעים
  • גם אם ניתן ‘להבין’ את הסיבה לכך –
   • חשש טבעי מהלא מוכר,
   • איום מהמוכר שנתפש שלילית.
 • החלה שלילית של תכונות שמיוחסות לחולקי מאפיינים משותפים על מי שאינם בעלי תכונות אלה.
  • בין שחורים בארה”ב נפוצה באופן קיצוני הורות בגיל צעיר במיוחד ללא מבנה משפחתי. קיימת סבירות לייחוס מקדמי לקיום אפשרות כזו. סטטיסטית זה נכון – מעשית לא בהכרח כמובן.
 • על הבעיות הנלוות בגזענות ניתן להוסיף שהמחיר במקרי ‘טעות’, שפרט או קבוצה אינם מתנהלים על פי הסטריאוטיפ נגרם נזק ל’גזען’ הטועה.

פרופיילינג – מתאר

הסבר בניית סט מאפיינים אישיותיים לפרט, על סמך בדיקת בעלות תכונות או נטיות מובחנות, לצורך התייחסות דומה לארכיטיפים מובחנים.
מאפיין קביעת סרגלים ‘אובייקטיביים’, בהיותם חיצוניים לפרט, אדישים לסובייקט, מונחים פסיבית ותופעות נבחנות בהשוואה לסרגל.
התייחסות
חיצונית
חיובית. הכרחית, מתבקשת השרדותית, משתכללת על בסיס קבוע ככלי קידום פרט וחברה לטיפוח פרטים ובשימוש לטיוב משאבים.
אלא במקרה שהמתאר מערב תוצר גזעני, הוא נצבע בהתייחסות גזענית.
תוספת התצורה הנאצלת של פירוק תכונות אופי. ניתן לחלקן לפי חלוקות־על ולקטיגוריות משנה.

השימושים הם אינסטנקטיביים, ברמת מודעות אפסית עד מלאה.
התאמת פרסונות לפוזיציות תעסוקתיות היא שימוש רווח, בחירת בני זוג, ומשיכה רומנטית.

זהותנות

הסבר איתור קבוצת שיוך של פרט וייחוס לה ערכיות, גאווה רצון להשתייך.
מאפיין שיוך ערכי. בולט במיוחד כאשר השיוך נעשה על רקע ביולוגי שלפרט אין שליטה עליו.
התייחסות
חיצונית
כשהזהות ותיקה ומעוגנת בדת או לאום נחשבת כלגיטימית.
כשהזהותנות פרוגרסיבית, חדשה, מעלה חלוקות שלא היו בעבר מזמינה על עצמה ביקורת של ‘טרללת’ מנתצת סדר קיים.
תוספת התכנסות הזדהותית היא פיתוח של ייחוס ערכיים אָדְוָותִיים לסיפוק צרכים השרדותיים של פרט.

עם ההתפתחות האינטלקט האנושי, יכולת ההפשטה, החברות והטכנולוגיה, הזהותנות, ההתכנסות ההזדהותית של ספיחת ערך של פרט מעצתם השתייכותו התפתחה ממשפחתית ושבטית מובחנת פרסונות והנהגה, לאנונימיות דוברי שפה משותפת, אמונה דתית דומה, חלוקה לאומית, תצורות של אידאות שלטון, חברה, אמנות וספורט.

מרכיב ה’זהותנות’ של פרט

 • מידת המיומנות שלו בהפעלתה,
 • הטריגרים להפעלתה,
 • הנטייה להפעיל אותה,
 • עוצמתה – ההקצאה האנרגטית  ליישומה,
 • הנושאים אליה מופנית

היא טביעת אצבע תודעתית.

הלאומנות, ייחוס ערכיות חיובית מעבר לביורוקרטית להשתייכות ללאום מסויים היא אבולוציה דתית. אדם נולד לתוך סביבה דתית מסויימת ודי נוהג לשמר את המאפיינים המוטמעים. כנ”ל להשתייכות הלאומית והייחוס ערכיות לכך – לאומנות.

אני מצפה למצוא אותה אצל בעלי אינטליגנציה נמוכה יותר ובעלי נידפות מבחינת רמת תפישת הערך האישיותית שלה.

תרבותנות*, נורמטיביות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה

* מינוח זמני, עד שאמצא ביטוי חליפי מופלץ פחות.

הסבר מכלול ההתנהגות אנושית, כפי שמתבטא אצל פרט יחיד, שהוא תוצר סביבה אנושית, על ערכיה, כלליה, חוקיה, פרשנותו האישית את ההתכנסות הנורמטיבית.
מאפיין בא לביטוי באופי, התנהגות, שפה, גינונים, נימוסים, ערכים, ציביון, ערכים אסתטיים משותפים לקבוצה השיוך של פרט עם הטיות קבוצת ההתייחסות אליה רוצה להיות משוייך.
התייחסות
חיצונית
ככל שתוצרי ההתנהלות של פרט או קבוצה רחוקים יותר מערכי העין הבוחנת כן יתכן ייחוס להתנהלות הילת אקזוטיקה, ובתנאי שלהתנהלות אין אלמנטים של פגיעה יישומית או ערכית בעיני הבוחנים.
תוספת ככל שהנבחנים מקצים משאבים רבים יותר לתחזוק ציביון קהילתם, כן ייחשב כאדיקות נחותה על ידי הנורמה המקיפה את ההתנהלות מקרוב, האקזוטיקה הנשמרת לפרימיטיביות מרוחקת מתפוגגת כאשר מתקיימת קרבה או התממשקות אינטנסיבית לרבדי חיים פרקטיים.

 


* טייסת

מקרה בוחן

משער, אינני יודע, שאם יילקחו 1,000 נשים, ו- 1,000 גברים, ויעבירו אותם קורס טייס:

 • יותר זכרים יוציאו רישיון,
 • סכִימָת שעות ההדרכה של מי שיוציאו רישיון תהיה נמוכה יותר אצל גברים מאשר אצל נשים.

אני מייחס זאת להטמעת עניין בתחום ובפריפריית הכישורים שטופחו מינקות שקורס טייס מצריך שתואמים תרבותית גברים יותר מאשר נשים.

עם זאת

מי שעברה את סף הכניסה אין יכולת ניבוי האם תהיה טייסת טובה יותר או פחות מעמיתה הגבר.

כדי לברור מיטבית את הפרסונות המתאימות ביותר להיות טייסים – ביצועי טיסה וצריכת משאבי טיסה מופחתים, יש לעשות פרופיילינג.

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share